Naturlig offentlig eierskap

Bergen 23.9.2016
Av Wilfred Høsteland
Foto: Olav Martinussen BSH

Høyre har, både i bystyresammenheng og i regjering, gjennom årene kjempet for mer og mer privatisering.

Intensjonene kan være flere: 1: Å gi Stat/kommune mindre utgifter, og 2:  Skape flere private som skal kunne sko seg til rikinger – og kanskje da bli Høyrevelgere….?! Sistnevnte var ikke bare ment som en spøk. Jeg tror nok der er noe i det.

Vel, undertegnede er langt fra sosialist – og like langt fra Høyrevelger. Men det er vel egentlig en kjensgjerning at visse ting i samfunnet bør drives av «det offentlige». Og de fleste er vel enige om at konkurranse er sunt. Ja i forretningssammenheng er det selvsagt en fordel for forbrukerne. Men man driver ikke «big business» med et samfunns mest nødvendige funksjoner – slik Høyre synes å ville tillate.

Et skrekk-eksempel

La meg trekke frem en del svært viktige sider ved vårt samfunn, – både kommunalt og statlig – som ikke bør/burde privatiseres og/eller utsettes for konkurranse: NSB (jernbanen generelt), Statskraft (kraftselskaper generelt), Postverket/Postbanken – som er blitt fatalt dårlig og dyrt siden det ble del-privatisert, og DNB’s overtagelse av Postbanken var en ulykke – unntatt for DNB. Hurtigruten, som den nasjonale helligdom den jo er, burde være eid og drevet i fellesskap av de kommunene hvor den anløper – pluss med statlige subsidier om nødvendig.

I bykommunene bør bussdriften være kommunal. Bergen har vært et skrekk-eksempel på hva som har skjedd etter at hovedsakelig Høyre slaktet Bergens Sporvei etter 100 års drift i 1997.  Siden har bussdriften i Bergen vinglet mellom flere eiere og etter flere fusjoner. Dette har skapt stor misnøye og usikkerhet blant hundrevis sjåfører, og har sendt billettprisene til himmels som dyrest i landet. Hele tettbefolkete bydeler i Bergen (eks. Møhlenpris og Krohnstadhøyden) står i dag uten bussforbindelse fordi der angivelig mangler midler.  Busstilbudet er også i dag dårligere på mange ruter enn tidligere, – også angivelig pga. manglende midler.

Må styre sitt eget

Det skulle sannelig ikke forundre meg om Høyre også ville privatisere politi og brannvesen også – grensene er tydeligvis ikke særlig klare når det gjelder nevnte partis privatiserings-hysteri! (Kanskje Bergenhus Festning med Håkonshallen og Rosenkrantztårnet med tiden ender opp som sommer-residens for visse høyttstående og trofaste Høyrevelgere?)

Hvis det er EØS-direktiver som også setter kjepper i hjulene for ensidig kommunal drift av busser og trikker/bybane, så er det på høy tid at Norge får nye avtaler og aller helst bryter med EØS (og Schengen, – men det er en annen historie). Den norske stat og dens kommuner må selvsagt selv styre sitt eget slik det er best for folk flest. De nevnte områder skal tjene borgerne, – ikke berike eierne! Hvis EØS er til hinder for dette, så brytes paragraf 1 i Grunnloven. Den paragrafen kan alle og enhver selv lese – også på Internett!