NAV krever eldre på millioner

Publisert 1.11.2021
Foto: Colourbox

Nav tilbakekrever flere millioner kroner fra eldre permitterte som fikk dagpenger i løpet av pandemien. Rundt 230 permitterte over 67 år søkte dagpenger. Ingen over 67 år har rett på dagpenger, og disse søkerne fikk ved en feil forskuddsbetaling og Nav krever nå pengene tilbake.

Pensjonistpartiet støtter Frp i at dette er aldersdiskriminerende og at de som er over 67 år må ha rett til dagpenger. Det finnes ikke et eneste godt argument for at eldre ikke skal ha rett til dagpenger.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting