NAV – skandalen

Publisert 12.12.2020
Foto: Colourbox

Mange mennesker i Norge, unge som eldre har uføretrygd av forskjellig slag, enten at de er utbrent i det de holdt på med, eller fått en eller annen fysisk skade. Før de kan få denne trygden, skal de sjekkes om de ikke kan gjøre noe annet og i mellomtiden skal de jo også leve, så da får de noe som heter arbeidsavklaringspenger. I ventetiden før de er avklart, får de ikke lov å reise ut av Norge. Det er i vertfall det den norske lov sier, men her er det ett stort men. Politikerne var så hissig på å ha Norge inn i denne EØS, at de ikke i det hele tatt sjekket opp hva det betydde. Vel det kunne være litt vanskelig, da alle restriksjonene kom flere år etter at norske politikere begikk forræderi mot både folkemeningen og Grunnloven, da begynte problemene. Jeg tok raskt kontakt med departementet og påberopte forandringer i det norske regelverket om dette forbudet mot å reise ut av Norge også for de som har arbeidsavklaringspenger.

Etter EU forordningen som også Norge som et EØS land har plikt på seg til å følge. Det var mange programmer der den gang statsråd Anniken Haugli hardnakket poengterte hva den norske loven sier om dette. Så hun sa det, at de som hadde vært i en lengre eller kortere periode ut av Norge i ett EU land, var det rett at disse skulle bli fratatt trygden og at enkelte i tillegg ble straffedømt for å ha vært i ett EU land. Jeg hadde vært i kontakt med departementet og poengtert om hvordan det var nå med EØS medlemskapet, at Norsk lov må vike for EU lovene, at som følge av forræderiet mot folket, Grunnlov og nasjonen, får dere svi for det dere opplever nå. Jeg sa det i klar tekst til sekretæren til Haugli. Da la de på røret. Jeg ringte enda en gang og poengterte at det er uhøflig å lyve til en av de som er deres sjefer. Da ble damen nysgjerrig og spurte hva jeg mente. Da sa jeg klart at etter Grunnlovens § 49 er det folket som er Statsrådene og helt opp til Statsministeren sine overordnede. Da smalt de visst på telefonen igjen.

Dette var ett kort resyme av den samtalen som gjorde at da Anniken Haugli sa at hun ikke kjente til EU forordningen. Da løy hun. For det første som statsråd i arbeids departementet, hadde hun som statsråd plikt på seg til også å kjenne til EU lovene på området. Det som skjedde var at folk ble trukket i trygd og måtte gå på sosialen og deri gården, får de ingenting. De må selge bolig, bil. Så får de kanskje en brukbar bolig. Noen måtte også sitte i fengsel. Det paradoksale var at der skulle riksadvokat Thor Aksel Bush være kjent med loven. Han kunne der ha stoppet at uskyldige måtte sitte i fengsel.

Nå krever folket at de umiddelbart får erstatning på alt de har mistet, etterbetalt det de skulle hatt i trygd, pluss renter. De som måtte selge bil og bolig, skal ha samme bolig som de ble tvunget å selge. Prisstigningen skal staten dekke. Det godkjennes ikke noen billighetserstatning. De som følge av denne skandalen har sittet i fengsel, skal ha full erstatning for de dagene de har sittet og han som satt i høyrisikofengsel, skal ha en høyere sats for disse justismord disse har vært i gjennom. Det er en meget stor skandale at heller ikke riksadvokaten kjente til dette, men jeg tror også han løy.

Riksadvokaten kunne stoppet de som ble dømt til fengsel, men skandalen er ikke over med det. Jeg ringte Høyesterett i dag flere måneder etter at de skulle ha undersøkt noe de skulle i utgangspunktet ha visst. Der svarte de meg at de tar det når det passer dem. De skulle jo der bare vente på at Efta domstolen svarer på spørsmålet til Høyesterett, et svar de høye damer og herrer hadde plikt å kjenne til. Dette forundrer meg, har jeg større jus kunnskaper enn juristene i Høyesterett, eller er det politikerne som har gitt dem ordre om å tie. I så tilfelle er det noe helt fundamentalt galt her, fordi i en rettsstat skal ikke domstolene la seg diktere.

Så langt har ikke disse feil fått noen konsekvenser, annet enn at Anniken Haugli trakk seg som statsråd. At det ikke skjedde noe mer var at statsminister Erna Solberg hadde tillit til Anniken Haugli, sa hun på TV, men folket har det ikke. Bør Anniken Haugli stilles for riksrett for de feil som har kostet svært mye for mange nordmenn. Det samme gjelder Erna Solberg fordi hun hadde tillit til den forhenværende statsråden.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker