ND på Askøy med klart nei til eiendomsskatt!

Publisert 24.4.2023
Foto: Wikipedia / Aqwis
Kilde: ND Askøy

1.kandidat i ND Askøy Torstein Rimmereide er krystallklar! Norske hjem skal ikke være et skatteobjekt. ND Askøy sier soleklart nei til eiendomsskatt i Askøy.

«Norgesdemokratene er sterke motstandere av enhver avgift som kan svekke hjemmet til det norske folk. En trygg boligsituasjon er viktig for familien. ND Askøy vil derfor sikre at flest mulig kan eie sin egen bolig. For å gjøre det lettere å kjøpe eller arve bolig, må dokumentavgiften avvikles – og arveavgiften må ikke gjeninnføres slik flere av stortingspartiene jobber for,» sier 1. kandidat for ND Askøy Torstein Rimmereide og legger til:

«For å sikre at norske familier skal klarer sine løpende utgifter til vedlikehold og økte lånerenter bør formuesskatten og eiendomsskatten avvikles. La det være tindrende klart: ND Askøy er motstandere av fordelsskatt på hjemmene til det norske folk. Norske hjem skal ikke være et skatteobjekt, men en trygg plass å bo». Derfor NEI til eiendomsskatt i Askøy!

Innsender: Jan Ove Fromreide