Nei til et EU-styrt Norge!

Publisert 3.1.2022
Foto: Colourbox

Som nikkedukker for overformynderiet i Brüssel gjør regjeringen en utmerket jobb. Der bestemmes strømpriser og drivstoffpriser, og i realiteten er Norge nå et «snik-innmeldt», fullverdig medlem av EU – mot det norske folks vilje!

Skal denne regjeringen ha noen reell sjanse til å overleve, må norsk selvråderett over Norges ressurser og troskap mot Grunnloven gjeninnføres. Å la EUs sentral-administrasjon bestemme over norske ressurser – som vannkraft og olje/gass – er et svik mot Grunnloven, det norske folks rettsoppfatning, og vanlig, sunn fornuft. Og noen politikere synes at de frie markedskrefter skal få lov til å styre alt som er.  Derfor har vi de strøm- og drivstoffpriser vi må leve med nå. Veldig lurt, ikke sant?

Vi må slutte å tømme våre vannmagasiner for å gi Europa vår vannkraft! De har sine atom- og kullkraftverk! Vi har bruk for vår vannkraft selv! Og til priser som selv minste-pensjonister kan leve godt med! Vi selger olje, gass og laks, – det tjener vi nok på. La norske borgere beholde vår egen kraft, og la norske borgere få betale en symbolsk pris for drivstoff. Og la elbil-eiere betale de samme avgifter som oss andre – de sliter asfalt, og forurenser de også! Rettferdighet!

En handlekraftig regjering ville tatt tilbake full kontroll og norsk selvråderett. De ville innsett at statseid kraftproduksjon og statskontrollert drivstoff-produksjon kunne gitt folket priser som max 40 øre kWh, og max 10 kr literen for diesel og bensin – uansett hvor i kongeriket Norge. Med en slik politikk ville vi snakket om kraftig opptur, ikke nedtur.

Men regjeringen trives som marionetter for EU, Brüssel og som troende menighet for Klimapanelets yppersteprester. Så – kjære lesere, – valgflesket er ikke bare svidd, men fullstendig kremert. Heldigvis så finnes det politikere som har sett seg lei på det dill og dall vi er vitne til nå. Så til kommunevalget i 2023, og stortingsvalget i 2025 vil sverd bli slipt, blyanter kvesset, og en utvikling til det norske folkets beste vil ligge i startgropen. Love- og lyve-tradisjonen hos de store partiene må få en avløser som står for ærlighet, lojalitet, og fornuft – uten bismak! Med politikere som forstår at de er folkets tjenere – ikke herrefolk.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.