Nei til nedbygging

Publisert 27.1.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vi leser med sinne og frustrasjon at regjeringen i et av verdens rikeste land – Norge – vil legge ned fødeklinikker og sykehus og ditto avdelinger i hele landet, og spesielt er ABC-klinikken i Oslo på likvidasjonslisten. Begrunnelse: Besparelser. Paradoksalt hevder forskerne at det fødes for få barn i Norge. Ja, slik regjeringen nå legger opp til, kan fødsler under normale, trygge forhold snart bli vanskelig.

Norgesdemokratene tar totalt avstand fra slik nedbygging av det norske helsetilbudet, når landets formue er på et svimlende høyt nivå. Ikke bare dette, men også strøm- og drivstoffpris-nivået vitner om null vilje og handlekraft hos dem som styrer skuta nå. Det er på høy tid med et nytt, bærekraftig mannskap, som fører en politikk for folket, og som setter Norge og norsk selvråderett først og fremst, før man feier for andres dør.

Vi trenger hver eneste fødeklinikk, hvert eneste akuttmottak, hvert eneste sykehus – lite eller stort, i bygd og by, og hver eneste jordmor, sykepleier og lege i landet! Velferd og helsevesen i Norge skal skinne og fungere, og være til hjelp for ALLE norske borgere – uansett behov, og uansett hvor i landet!

Terje Haugom, Norgesdemokratene.