Nei til overnasjonalitet og globalisme

Publisert 8.2.2021
Foto: Colourbox (Innfelt DEM)

Da EØS-avtalen i sin tid ble behandlet i Stortinget den 16. oktober i 1992, stemte jeg som sittende stortingsrepresentant for FrP, imot denne «husmannsavtalen». En av flere grunner var at EØS-avtalen og senere Schengen åpnet norske grenser for fri flyt av arbeidskraft fra en rekke fattige land. Resultatet er selvfølgelig svekkede lønns- og arbeidsvilkår for norske arbeidstagere.

LO har delvis sett denne faren og forsøkt å demme opp for problemet med å innføre ulike reguleringer. En av disse reguleringene var kravet som slår fast at firmaer som får offentlige oppdrag, skal betale tarifflønn. Alle vet at det er svært vanskelig å regulere seg bort fra et fall i lønningene når tilbudet av billig arbeidskraft først har økt. Reguleringer vil bli omgått når det står noen klare til å jobbe for halv lønn.

Vi i Demokratene har derfor en langt enklere og bedre løsning på disse problemene: Si opp hele EØS-avtalen, Marrakesh, Asylinstituttet, Schengen og Acer, på de første 100-dagene. Norge er en fri og selvstendig stat med suverene grenser og makt over eget territorium. Husk at overnasjonale avtaler rammer vår selvstendighet og folk flest i Norge sin lommebok. Og bare så det også er sagt: NATO-medlemskapet skal etter min menig klare mening bestå!

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant
Politisk nestleder i Demokratene