«Nei til salg av Norge»

Bergen. Publisert 17.3.2017

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox  

Dette var en av mange plakater som i sin tid kunne sees i utallige demonstrasjoner hvor spesielt daværende Sosialistisk Folkeparti (SF) med Finn Gustavsen i spissen – og andre på venstresiden deltok i.  Mange av oss syntes kanskje det var overdrevet sterke tekster – Norge kunne jo ikke selges! Dette var vel tilbake i 1960-årene da det var Fellesmarkedet (EF) som der ble advart mot.

Det er interessant 40-50 år senere hva som har skjedd med Norge. Skiftende regjeringer har faktisk i stor grad solgt Norge bak folkets rygg – eller kanskje rettere sagt – de har gitt landet bort til overformynderhet i bl.a. Brussel. Norge er ganske bundet av direktiver fra EU – fra en union vi ikke er medlem av – selv om det virker som om vi er medlem! Gro Harlem Brundtland fikk Norge ad høyst udemokratisk vei inn i ulykksalige Schengen-samarbeidet som har kostet landet vårt dyrt – ikke minst m.h.t. en kraftig økende kriminalitet og hodeløs innvandring over åpne grenser.

Det er faktisk ganske utrolig at partier og fraksjoner som de fleste for 40-50 år siden nærmest lo av, fikk så rett som de har fått. På utallige områder styres vi fra Brussel,- er bundet av Schengen, og diktert av OEDC,- etc.etc. Og Grunnloven sier visstnok ( i hvert fall på papiret) fortsatt at Norge er en fri og uavhengig nasjon. Akkurat det har politikerne enda ikke turt å forandre formelt på – men det har jo i stor grad skjedd i praksis. Grunnlovens basis-paragrafer betyr ikke særlig mye for vår tids rikspolitikere!

Det er nesten flaut å bekrefte det, men daværende SF m.fl. fikk faktisk rett med sine dystre plakat-tekster. Den gangen nærmest utopia – i dag langt på vei en realitet! Gratulerer, Finn Gustavsen, post festum!