Ble nektet permisjon av ordføreren i Trondheim

Publisert 26.4.2023
Foto: Privat

Jeg nektes permisjon i bystyret av ordføreren. Jeg vil kreve lovlighetskontroll. Jeg søkte om permisjon i Trondheim bystyre 27. april i 4 timer for å være med på et viktig møte i styret på et av byens sykehjem. Jeg fikk avslag og det ble vist til et såkalt reglement som utelukker bystyrerepresentanter til å være med i eksterne styrer slik jeg er i denne saken.

Det står:

Gruppelederne er omforente om at i den grad man som folkevalgt har andre verv der man er oppnevnt av Trondheim kommune, kan slike møter gå som “presserende arbeid”. Andre møter er i hovedsak underordnede møter. Unntak fra dette kan være nasjonale verv i partier ol.

Jeg har sittet i dette styret i dette sykehjemmet i ca. 15 år, men ble ikke oppnevnt av Trondheim bystyre. Derfor får jeg nå avslag på min søknad. Hva med alle de andre styrene som byens representanter er valgt inn igjennom andre områder? Det er mange innvalgte styremedlemmer som nå utelukkes til å utføre sitt verv.

Dette er for meg helt utrolig tolkning av «presserende arbeid.» Til bystyremøtet 27.april har til nå 12 representanter fått innvilget sitt fravær av forskjellige grunner. Årsaker er ikke nevnt i oversikten. Dette er en forkastelig behandling av en seriøs søknad om permisjon og skal overprøves gjennom en lovlighetskontroll.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i trondheim bystyre