Nesten 20 år med stripping som driftskonsept

Publisert 8.6.2020
Foto: Privat

Arbeids og Sosialkomiteen i Trondheim kommune forkaster argumentene fra Politiet, Fellesforbundet, NHO med flere. Trondheim kommune har i nesten 20 år hatt én aktør som har stripping som driftskonsept, og kommunen har i løpet av denne tiden hatt svært lite å bemerke på aktøren. Et flertall av politikerne i bystyret har likevel laget et eget punkt i retningslinjene som berører skjenkebevilling til utesteder med stripping som driftskonsept.

Forslaget kan få den konsekvens at det gir næringsforbud for en virksomhet som er lovlig og som kommunen som bevillingsmyndighet ikke har noe å utsette på.
Dette stedet har drevet kontinuerlig, på samme adresse, siden oppstart i 2002.

Alle høringssvarene (Erma AS, politiet, NIT, NHO og Fellesforbundet stiller seg negative til å innta et punkt i retningslinjene om å forby skjenking der stripping er driftskonsept. Fellesforbundet begrunner svaret sitt med at stripping er en lovlig form for underholdning på lik linje med andre underholdningsformer som skjer på en scene, og å skille på disse er meget uheldig. De foreslår i stedet hyppigere kontroller med slike steder, både fra Arbeidstilsynet og andre offentlige instanser, for å sikre og ivareta arbeidstakernes ve og vel.

Fellesforbundet og NHO påpeker begge at et slikt forbud vil føre til at folk mister arbeidsplassene sine og flere mener også at det er uheldig å bruke skjenkebevillingen som et politisk virkemiddel for å begrense lovlig næringsvirksomhet.

Politiet påpeker også at så lenge skjenkestedet utøver en lovlig virksomhet så bør de behandles som alle andre skjenkesteder/søknadspliktige.
Erma AS viser til og med at et slikt forslag er ugyldig og erstatningsbetingende.

Arbeid og Sosialkomiteen i Trondheim kommune avviser totalt alle de høringssvarene som er kommet inn og fremmer et tilsvarende forslag i møtet 2. juni. Varaordfører Mona Berger (SV) fremmet følgende forslag til uttalelse på vegne av SV, AP, MDG, SP og Rødt som konkluderte at Arbeids- og sosialkomiteen ikke anbefaler at det tillates skjenkebevilling for utesteder som fører stripping som underholdningskonsept.

Jeg lurer virkelig på hva som gjør at politikerne ikke bryr seg om hva Fellesforbundet, politiet, NHO med flere mener i en slik sak som berører mange arbeidsplasser samtidig som lovligheten er på tynn is.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet