Nordmenn i grensetraktene har rett til å få bruke norske sykehus!

Halden/Strömstad 26.8.2016
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: JH Media.

Samfunnsmagasinet har sendt et brev til helseminister Bent Høie (H), etter som dette angår mange norske skattebetalere som bor nær grensen til Norge. Norge nekter egne borgere en slik mulighet tross fritt sykehusvalg.

Etter kl. 17.00 er det ikke mulig å få akutt legehjelp i hele Strömstad kommune, og være seg det er på hverdager eller på helger eller høytider. Er uhellet ute, må den skadde enten ved egen hjelp eller i ambulanse, belage seg på drøye 124 km reise til nærmeste akuttavdeling som ligger helt nede i Trollhättan. På NÄLs (Norra Älvsborgs Länslasarett) akuttavdeling, kan man i verste fall få vente opp til 5-6 timer etter ankomst, før en vakthavende lege dukker opp hos den skadde. Om man etter et akuttbesøk skulle bli innlagt på NÄL, så er både leger og annet helsepersonale på dette sykehuset både flinke og veldig omtenksomme fagfolk.

I svært livstruende situasjoner har det skjedd at ambulansepersonale ved Rädningstjänsten i Strömstad, likevel har kjørt norske borgere til akuttmottaket på Kalnes ved Sarpsborg. Langs E6 går det i dag ganske så hurtig grunnet motorveien. Slike transporter har ikke alltid falt i god jord hos Sykehuset Østfold ifølge en ambulansesjåfør som ikke ønsker at hans navn skal bli kjent. Denne saken har også vært diskutert og debattert helt siden vinteren 2014, men uten at noe har skjedd så langt. NRK Østfold skrev også om saken samme år, en sak som angår ganske mange norske borgere som er bosatt i grensetraktene.

I stedet for en lang og plagsom reise for en skadet, kan vedkommende få raskere akutt hjelp enten på den nye Legevakten i Fredrikstad (55 km fra Strömstad), eller på sykehuset på Kalnes ved Sarpsborg (56 km fra Strömstad). Uddevalla Sykehus som ligger 89 km fra Strömstad hadde tidligere en akuttavdeling, men denne er for lengst nedlagt. Iht. EØS-avtalen har alle EU/EØS borgere i utgangspunktet rett til fritt sykehusvalg innen hele EU(EØS) området. Men på den norske helsesektoren virker det ofte som at et slikt valg ikke alltid er mulig å få gjennomført i praksis. Nedenfor gjengir vi brevet til helseminister Bent Høie (H) som sfm.no med tiden forventer å få et seriøst svar på.

260816-Foto-av-brev-sak-40