Nordmenn, ku og rein

Publisert 17.3.2023
Foto: Colourbox

Matnyttige husdyr har vi nordmenn hatt og levd av i tusener år. I Sør- og Midt-Norge er kyr, sau og gris mest vanlig. Og hest, geit og høns. Bønder har Sør- og Midt-Norge hatt siden isen trakk seg tilbake.

Og i Nord- og deler av Midt-Norge er det i vesentlig grad rein som vært hovednæringen. Og de som har drevet – og driver – med rein, er også bønder. Men tittelen bonde er ikke bra nok for bønder i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. De kalles samer, og i vår del av Sameland har de attpåtil fått egen «regjering» – Sametinget. Slik landet styres fra Stortinget i Oslo, er liksom ikke helt slik man ønsker det i nord. Der vil man ha hånd om egne anliggender.

Når reindrifts-samene – altså bøndene i nord – har sitt eget styre, burde vel bønder i sør få sitt eget Bondeting, som kan overprøve det som vedtas på Løvebakken, eller hur? Fra Grense Jakobselv til Lindesnes er Norge ett rike, med ett Storting og én regjering. Burde ikke det være bra nok for alle som bor og jobber i Norge, uansett hva type bonde eller annen arbeidende person man er? Er vi ikke nordmenn alle sammen da?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.