Nordmenn ønsker mer kunnskap om legemidlene de bruker

Publisert 19.4.2021
Illus.foto: Colourbox
Kilde: Mynewsdesk

7 av 10 nordmenn ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester, så de slipper å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen. Ifølge Kantars Helsepolitiske barometer svarer halvparten av befolkningen at de ønsker mer kunnskap om legemidlene de bruker. Det ønsker de for å sikre best mulig effekt.

37 prosent svarer at legen må bruke mer tid til å forklare om legemidlene, mens 15 prosent mener at apotekene må tilby en strukturert legemiddelsamtale. I samme undersøkelse, som legges frem 13. april, svarer 86 prosent at de får gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes på apoteket.

Dør av feil legemiddelbruk

– Alle farmasøyter skal gi råd og veiledning når pasientene henter ut reseptbelagte legemidler. Men med en strukturerte legemiddelsamtaler kan de avdekke mer alvorlige forhold, som bivirkninger eller interaksjoner, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

Mange hundretusen nordmenn får ikke optimal effekt av legemidlene sine, og omkring 1000 personer dør hvert år av feil legemiddelbruk. Apotekene kan bidra til å redusere disse problemene.

– Gjennom å motivere pasienten til å starte opp legemiddelbehandlingen, og diskutere hvordan bivirkninger kan reduseres, kan apotekfarmasøytene gjøre det lettere for pasienten å fortsette behandlingen legen har anbefalt. Slik oppstartsveiledning i apotek, som vi har kalt Medisinstart, gir gode resultater, mener Lund.

Kantars Helsepolitiske barometer viser også at 71 prosent av de spurte ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester som vaksinering og veiledningssamtaler, så de ikke trenger å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen.

– Apotekene i Norge har god erfaring med å tilby oppstartsveiledning til hjerte- og karpasienter som starter med ny legemiddelbehandling, avslutter Lund.