Nordmenns tro i endring

Bergen 23.9.2016
Av Terje Haugom
Illus.foto: JH Media

«Ferske tall viser at nordmenns holdninger til tro og livssyn er i endring. – Etterspørselen etter alternativer øker. Det må våre politikere ta inn over seg, mener Human-Etisk Forbund.» (Kilde: ABC Nyheter).

Kun 3 av 10 nordmenn tror på Gud, sier tallene. Det politikerne må ta innover seg, er årsakene til at det som en gang var fundamentet i forming og bosetting her i landet, nå er redusert til en skygge av seg selv. Hver bygd hadde sin kirke, og var det ikke råd til kirke, bygde de bedehus.

Materialismen overtok

Takknemligheten og gleden over livet, å ha et arbeid å gå til, og ha mat på bordet, over markens grøde – ja, Gud fikk takken og æren! Universets skapende kraft sørget godt for mennesket, og det var liksom naturlig å be og takke for maten, og alt det andre.

Så kom velstanden. Etter hvert som folk fikk bedre råd, og materialismen tok den plassen i hjertene som Skaperen hadde før. Moderne tanker, filosofier tekniske nyvinninger, og mer, mer, mer! Flere og flere har i dag glemt at det er noe som heter hungersnød, tørkekatastrofer, krig, okkupasjon, trange tider, arbeidsledighet – for det hender liksom ikke oss.

Trenden bør endres

Og når så en kristen nasjon opphever det naturlige bånd mellom staten og den kristne lære, og når så kirkens tilsynsmenn velger å forkludre Guds egne påbud og forbud i Bibelen, bare fordi det unormale skal få bli normalt, – er det ikke å undres at troen i folket vakler. Og behovet for en allmektig Gud ser ut til å dekkes gjennom en allmektig glassplate på 6,5 x 13 centimeter. Avguden er blitt alles eie. Og ikke-troende mennesker drar med seg tvilerne inn i mørket. Jesus sa – før han forlot disiplene: «Monn jeg finner troen på jorden når jeg kommer tilbake?» Politikerne burde snu folk og samfunn til slik det var før!