Norge som atom-mål!

Bergen. Publisert 11.11.2016

Av Terje Haugom
Politisk kommentator MOD
Illus.foto: Colourbox

Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) henstiller til vår NATO-sjef, Jens Stoltenberg, å be USAs president Obama invitere Russlands president Putin til et diplomatisk toppmøte.

Selv om de amerikanske styrkene som nå utplasseres i Norge kun skal drive rullerende øvelse, blir det oppfattet som en farlig provokasjon av vår mektige nabo i øst – Russland. En høyt dekorert russisk utenrikspolitiker sier at med dette amerikanske innslaget så tett opptil Russland, vil Norge komme på listen over strategiske mål – også for atom-angrep.

Faktisk har Russland alltid hatt et godt forhold til Norge, og har aldri før ansett Norge som et mål for angrep. De hjalp oss faktisk i Finnmark ved slutten av 2.verdenskrig. Det som nå skjer fra NATOs side, blir oppfattet som en provokasjon som kan få alvorlige konsekvenser. Det må ikke få eskalere! Og det betyr igjen, at skal amerikanske soldater øve i Norge, må det skje på en måte – og med et så enkelt utstyr – at Russland IKKE føler seg truet!

Den tidligere russiske president Gorbatsjov er engstelig for den spenning som er oppstått mellom øst og vest. Ikke bare situasjonen i Ukraina, men også måten USA og Russland kjemper på hver sin side i Syria, truer faktisk verdensfreden. Isfronten mellom supermaktene er slett ikke bra!

Det er nå svært viktig å tine isen som har dannet seg, og prøve å komme fram til målrettet samhandling! Noen må ta initiativ, og MOD ser det som naturlig at Stoltenberg gjør et forsøk. Historisk har Norge spilt en viktig rolle i internasjonal fredsmekling og som initiativtaker. Det bør kunne lykkes nå også.

Skulle NATO-sjef Stoltenberg ha prinsipielle betenkeligheter med dette, kan vår egen statsminister Erna Solberg (H) være rett person til å gjøre en diplomatisk anmodning overfor USAs president. Uansett – situasjonen mellom øst og vest bør ikke eskalere videre nå! Diplomati og fredelige drøftinger er utvilsomt veien å gå nå! Og det bør skje snarest!

Redaktørens kommentar: Bare det å komme med en slik uttalelse som den russiske topp-politikeren her kom med, viser med all tydelighet hvor lite enkelte mennesker med stor makt tenker. Norge er ingen trussel overfor Russland, noe også president Vladimir Putin vet særdeles godt. Derfor burde Russland spare seg for å komme med slike trusler overfor et fredelig land. Etter mitt syn er det totalt uhørt og særdeles uklokt. Red.