Norge er ikke en rettsstat

Publisert 8.2.2021
Foto: Colourbox

I en rettsstat er alle like for loven, alle har man rett til å få prøve en sak for domstolene. Er det slik i Norge? Nei så langt i fra. I Norge blir folk straffet om de er så frekke å ta en sak for retten, når enten den statlige eller den kommunale forvaltning gjør feil og det skjer hele tiden.

Det var en sak om vindkraft, der ett område opplevde støy og andre plager i forbindelse med disse vindkraft turbinene. Noen ville stoppe dette og gikk til sak, det ble en kronerulling for å få inn penger til å angripe disse vindkraft fanatikerne.

Saken gikk sin vante gang den og de som ble plaget av dette tapte saken og måtte betale i sakskostnader kr. 260 000. Her manglet de 70 000, og de ville betale 5000 i måneden, men staten sa nei til dette. De fikk til svar at når de var så dumme å angripe disse selskapene som hadde fått konsesjon til å sette opp vindmøller, så er staten rede til å frata folk alt de eier og har. Dette beviser veldig godt at staten rett og slett gjør dette for å skremme folk fra å stevne stat eller kommune når folk flest blir utsatt for plager som staten ved sin handlemåte utsetter folk for.

Når en saksøker staten for brudd på en eller annen paragraf i Grunnloven og saken er grei, da kommer regjeringsadvokaten og krever at tingrettsdommer aviser saken, da tar tingrettsdommeren å avviser saken og kommer frem med noen få 1000 kroner i omkostninger, kun for at regjeringsadvokater hadde skrevet et brev til retten. Når de driver med det på den måten, er det ikke bare igjen ett brudd på Grunnloven, nemlig Grunnlovens § 95, men ikke nok med det, staten driver igjen med tyveri i kjent stil.

Det er ikke nok med det, når så namsfogden mange år etter vil inndrive denne gjelden som staten nektet denne næringsdrivende å betale og vil ta fra han mer av den trygden han har krav på. Da er det duket for en ny rettssak mot staten, i vertfall blir det skrevet en stevning og en søknad til fylkesmannen om både fri rettshjelp og fritak for rettsgebyr. Tidligere var det ingen forskjell på de to tingene, men det er det nå, med tillegg at rettsgebyr har gått opp. Nå må man ut med 5800 i rettsgebyr før saken kommer opp, så får man en regning på ett tilsvarende beløp. Når saken er ferdig. Taper du, får du saksomkostninger i tillegg. Jeg skrev taper, for selv om saken er opplagt ignorerer dommer å dømme etter lov og beviser i sak, her er det nå trynementaliteten som teller og at du ikke tilhører noen av den såkalte eliten. Da skal den lille mann fra grasrota blø.

Da blir konklusjonen kun den at Norge ikke er noen rettsstat i det hele tatt at påstander kommet om at Norge er en rettsstat faller og at Norge kun er en totalitær stat, der folk flest på grasrot plan ingen rettigheter har. Er min påstand feil, må staten komme frem med bevis på dette.

Hans Bauge
Samfunnskritiker