Norge kan ikke hjelpe grunnløse asylsøkere

Publisert 15.8.2020
Foto: Sfm.no

Demokratene i Norge vil at innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert. Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, desto større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer. En slik utvikling er konfliktskapende og lite fremtidsrettet for det norske folk – og kongerike Norge.

Derfor må hovedregelen være at nordmenn skal hjelpes her i Norge – og utlendinger må hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Asylsøkere, flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag i Norge, skal og må derfor vende hjem til eget land så snart situasjonen tillater det. En slik politikk gir «helt klart» et tryggere Norge og en langt bedre bruk av nasjonale ressurser på norske borgere – som sliter og trenger hjelp for å få hverdagen til å gå opp.

Derfor må selvsagt kriminelle handlinger fra utlendinger som medfører over to måneders fengselsstraff automatisk føre til utvisning fra Norge. Demokratene vil at innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert. Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, jo større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer.

En slik utvikling er konfliktskapende og lite fremtidsrettet. Derfor må hovedregelen være at mennesker skal hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig, og at flyktninger skal vende hjem til eget land når situasjonen tillater det. Det gir bedre bruk av ressurser, og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie.

Demokratene vil også når vi kommer på stortinget i 2021, arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger. Kriminelle handlinger som medfører over to måneders fengselsstraff fører automatisk til utvisning for personer som ikke har norsk statsborgerskap.

Dersom noen utlendinger reiser tilbake til det landet de søker beskyttelse fra, så skal og må oppholdstillatelse i Norge og alle rettigheter, uten opphold inndras – og disse folkene må snarest sendes hjem. Nok er nok!

 
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene