Norge må sende alle ulovlige innvandrere til Afrika

Kristiansand 16.8.2016
Av Vidar Kleppe
Politisk nestleder DIN
Foto: Siem Offshore

De som mener at de er politiske flyktninger, vil kunne få søknader om asyl behandlet mens de befinner seg på Det afrikanske kontinent.

Den norske regjeringen har stilt det norske skipet Siem Pilot til disposisjon for EUs grensepatruljering i Middelhavet. Virksomheten fungerer slik: Menneskesmuglerne får afrikanere til å sette seg i gummibåter ved å love dem rikdom i Europa. Smuglerne kan ved hjelp av teknisk utstyr vite hvor Siem Pilot og andre tilsvarende skip befinner seg. Når Siem Pilot nærmer seg stikker de hull på gummibåtene slik at de kommer i havsnød. Og så blir de «reddet» av Siem Pilot. De ulovlige innvandrerne plukkes opp av sjøen, og settes i land i Italia. Det er grunn til å tro at de etter hvert vil søke seg nordover og ende opp som ulovlige innvandrere i blant annet Norge.

Driver ikke sjøredning

I virkeligheten dreier ikke dette seg om sjøredning, men om ulovlig innvandring. Siem Pilot deltar med andre ord som et ledd i en kjede som driver organisert menneskesmugling til Europa. Og den norske regjeringen betaler for det hele! Vi i Demokratene i Norge tar skarp avstand fra den norske deltagelsen i dette prosjektet. EU treffer som så ofte, ukloke valg.

Det Siem Pilot burde gjøre var å sette de ulovlige innvandrerne i land i Afrika, ikke Europa! Hvis vi setter de ulovlige innvandrerne i land i en afrikansk kyststat som det opprettes en avtale med, vil det være billig å huse de ulovlige innvandrerne der. Det er også kort vei hjem, klimaet er behagelig og de kulturelle tilpasningsproblemene er mindre. Og de ulovlige innvandrerne vil også være nærmere sine familier.

Se til Australia

De som mener at de er politiske flyktninger, vil kunne få søknader om asyl behandlet mens de befinner seg på Det afrikanske kontinent. De som måtte få innvilget asyl bør så i hovedsak få asyl i form av tilbud om å bosette seg i et afrikansk land som Norge (eller EU) samarbeider med. Det er nok ytterst få som egentlig er flyktninger av de som tar seg ut på Middelhavet.
De som ikke er flyktninger, vil derfor ved en slik løsning holde seg hjemme. Og antallet som dør på Middelhavet vil bli drastisk redusert.

Australia bruker en tilsvarende løsning; dvs. at ulovlige innvandrere som kommer med båt, settes i land på Nauru eller Papua New Guinea. Etter at Australia iverksatte dette programmet er antallet døde på sjøen redusert med 100 prosent. Antallet døde i farvannene rundt Australia var 0 i 2015. På Middelhavet resulterte EUs kyniske politikk at 3770 mennesker døde samme år!
Demokratene i Norge går derfor inn for at Den norske regjeringen umiddelbart trekker Siem Pilot ut av EUs grenseovervåkningssamarbeid. Der nest må det tas initiativ til et samarbeid med en eller flere kyststater i Afrika. Når et slikt samarbeid er på plass skal Siem Pilot sette ulovlige innvandrere som skipet «redder» i Middelhavet i land i Afrika.

Redaksjonens merknad:

Bilde i headingen er tillatt brukt av Siem Offshore. Bildet viser skipet som er det norske bidraget til redningsoperasjoner i Middelhavet. Red.