Norge og lakseoppdrett

Publisert 24.9.2023
Foto: Colourbox

Norge produserer over 50% av all lakseproduksjon i verden. Dette forteller (i alle fall meg) at her må norske fjordarmer der slike oppdretts-mærder ligger som åpne anlegg, må forurensingen under dem se ut som store slam-fjell som drar seg ut og inn igjen med havstrømmene og forsurer både yngel av andre fiskeslag, og som da spiser av det foret som er tilegnet nettopp og kun for laksen. Det er meget uheldig.

Helt siden denne formen å produsere laks på så dagens lys og frem til i dag, har man sett at annen fisk har fått feil og mangler som ikke lar seg forene med naturlig fisk av dette slaget. Det gjelder også den ville laksen fra havet. Man har sett torsk som har vært en del deformert, og sett ut som en forvridd utgave av bokstaven S og vert bløt i fiskekjøttet og ikke appetittelig å ta opp av havet i det hele tatt. Ikke en gang makrellen har vert særlig god når den kommer inn fjordene i store eller mindre stimer og blir tatt opp.

Man har også sett bløtfisk av storseien og det er ikke god mat. Den skal være fin og fast i fiskekjøttet før man tilbereder den uansett til menneskeføde ut fra hva man ønsker den til. At norsk mateksport av laks går så det suser får nå så være, eller at man finner sorten i kjøledisken i butikken, det får for min del bare stå sin prøve. Jeg kjøper den i alle fall ikke. Man skal «produseres» naturelt, noe annet er ikke normal utvikling av et matprodukt.

Storm-foring av fisk gjør fisken til en unaturlig utvikling av fisk sin natur, og da vil denne ikke inneha en naturlig fiske-form slik en fisk skal se ut. Her er det om å gjøre at fisken vokser fort og heller litt «unaturlig», for her skal pengene renne inn. Det har gått mammon i driften og blant eiere av disse anleggene som ser ut til å svømme i penger, og uansett hvordan maten de selger ser ut og prisen på den flyr til nye høyder? Hvem får da til slutt råd til å kjøpe for dem som til nå har kjøpt denne? Så kan man se på medisineringen denne fisken får innbakt i maten. Er dette en naturlig del av kostholdet, og er det heldig for menneske-helsen?

Ellinor Nerbø