Norge og resten av verden

Publisert 5.10.2020
Illustrasjonsfoto:

Ingen må gå rundt å tro at ikke Norge er en del av verden, vi er også en del av Europa. Men det betyr ikke at vi trenger å være medlemmer i alle organisasjoner som opprettes i både Europa og resten av verden. Norge har valgt sin statsform, men så har vi noen politikere som ikke ser at slik vi har det, så har vi det bedre enn å være tilsluttet alle de organisasjoner som eksisterer.

La Norge være det landet det er, en selvstendig stat. Vi trenger heller ikke snu oss rundt å tro at vi er best i ett og alt. At vi har muligheter til ditt eller datt som kan komme også andre til gode er nå så, og det får bare bli det det blir, og likevel være på linje med andre i hva vi kan eller ikke kan. Vi må tåle at også andre land kan litt og ikke være så kjepphøye at vi tror at vi er best i alt. Det er vi slettes ikke. Det viser EMK at vi ikke er. Hva vi er på andre områder, får vi bare takke for god respons på og se løsninger som ikke alle ser. «Det er typisk norsk å være god», sa Gro, men vi må også se at på noen felt er andre minst like gode om ikke bedre. Selv Erna ser kun «innovasjon» og ser ikke andre farer som Norge nå lider av.

For å si det mildt, innvandrer trollunger som løper med kniver hver eneste dag, og så skal regjeringen satse på å se på «hat mot muslimer». Det er nok noen som møter den slags – dessverre, men hva med det som man møter ute i gaten når man møter unge innvandrere med våpen i hånden, bilbranner, ran, voldtekt eller trusler om det. Hvordan vil myndighetene takle dette da? Vanligvis så skylder man på mangel av store nok boliger eller at det er manko på fritidsklubber, eller de får våpentrening betalt av NAV? Da tier man stille når resultatet av slike fritidsaktiviteter ender med drap og knivstikkinger etc? Vi som nasjon er jo «pålagt» å følge noen instrukser fra EU o.l. men Norge bør kunne si ifra om at NOK ER NOK!

Ellinor Nerbø