Norge skal være et kristent land

Publisert 20.9.2021
Foto: Colourbox

I Norge er det etter loven religionsfrihet, men etter Grunnlovens § 2 skal uten unntak de som folket vil ha til å styre landet, Grunnlovens § 49 være kristne. Om det kommer muslimer hit og noen av de blir politikere i den tro at de skal styre noen av departement som er i Norge, må disse konvertere til den kristne tro.

Denne delen av Grunnloven kan ikke fravikes av noen, ikke engang av EMD. Den er absolutt, akkurat som Grunnlovens § 1 at Norge skal ikke under noen omstendighet være med i noen union, ei heller noen deler av unionen, EU. Det å levere noe av norsk suverenitet til fremmede makter er uten unntak Høyforræderi, det høyeste.

Dette må ett nytt Storting etter valget være klar over, så om Støre blir statsminister, kan han ikke fravike dette.

Hans Bauge
Samfunnskritiker