Norge trenger et Borgeromud

Publisert 30.6.2021
Foto: Colourbox (Innfelt privat)

Demokratene konstaterer at mange norske borgere kommer til kort i møte med offentlige etater som eksempelvis:  Barnevern, NAV og Skatteetaten. Noen saker ender i tragedier, og ender kanskje Menneskerettsdomstolen i Haag. I den siste tiden har vi dessverre sett flere eksempler på der det norske barnevernet har tapt saker i Menneskerettsdomstolen. Disse sakene burde aldri ha fått gå så langt, og de kan meget vel være toppen av et isfjell av personlige tragedier.

Demokratene anerkjenner at det jobber mange dyktige mennesker i offentlig forvaltning, som ofte må ta svært vanskelige avgjørelser. Samtidig skal ikke folk i vanskelige situasjoner, eller med begrenset kompetanse, behøve å stå alene mot etater som ofte, men dessverre ikke alltid, setter borgernes rettigheter og interesser først.

Demokratene vil derfor når vi kommer på stortinget etter høstens valg, fremme forslag om at Norge må få et eget  borgerombud. Dette for å sikre nordmenn en bedre rettsikkerhet mot offentlige overgrep. Her skal brukerne også få helt nødvendig: Veiledning, juridisk og økonomisk rådgivning, samt juridisk assistanse der det er påkrevet.

Og bare så det er sagt: Agder har etter forslag fra Demokratene i fylkestinget i Agder fått på plass Norges første NAV- ombud, og nå står stortinget for tur – og da skal Borgerombudet foreslås og vedtas. Alltid Norge først sier Demokratene.

Vidar Kleppe
Stortingskandidat for Demokratene