Norge trenger norske skip og norske sjøfolk på alle verdenshav

Publisert 14.6.2021
Foto: Colourbox

Uten norske sjøfolk vil vi i løpet av relativt få år ikke kunne ivareta de nødvendige arbeidsoppgaver som følger med å være en kystnasjon. EØS-avtalen innebærer at sjøfolk fra andre land i EØS kan underby norske sjøfolk. Det er ikke ønskelig at nordmenn konkurreres ut av norsk arbeidsliv.
Demokratene vil si opp EØS-avtalen, vil også innføre regler som sikrer at norske sjøfolk blir brukt på rutetrafikk som anløper norske havner, på offshore fartøyer som opererer på norsk kontinentalsokkel samt på faste installasjoner på kontinentalsokkelen.

Norske rederier og fartøyer under norsk flagg skal ikke beskattes og avgiftsbelegges over gjennomsnitt for tilsvarende næring i Europas øvrige skipsfartsnasjoner. Den direkte tilskuddsordningen til skipsbygging er fjernet både innenfor EU og i Norge.

Nye støtteordninger som etableres innenfor EU, må følges opp med tilsvarende ordninger i Norge. Før var skipsbygging stort i Norge. Demokratene mener at med riktige politiske grep, kan denne industrien få sin renessanse, samtidig som vi får norske sjøfolk på norske skip med norsk flagg. Med andre ord: en vin vin løsning. Norge først!
Vidar Kleppe
Stortingskandidat for Demokratene