Norges brudd på menneskerettene!

Publisert 16.12.2021
Foto: Sfm.no

Her ligger Norge som den store versting når det gjelder brudd på menneskerettene. I bort imot 30 saker har Norge blitt dømt for ulovlig å ha tatt seg til rette med ulovlige omplasseringer av barn i EMD. Ikke nok med det når det er religionsfrihet i landet, så har Norge også klart det lovbruddet med å tvangs adoptere et barn fra en muslimsk kvinne for at barnet skulle plasseres i ett kristent hjem. Etter lovverket så kan barnet etter norsk lov avgjøre om det vil ha kristen tro etter at barnet er myndig. 2 ganger på ett år har dette skjedd.

I Norge har man Grunnloven da og i denne loven står det klart i dennes § 92 at menneskerettighetene skal følges i Norge. Dette altså uten unntak. Før menneskerettsloven ble vedtatt på Stortinget og spesielt da dette også ble innbakt i Grunnloven, var det bare det av menneskerettene som var ratifisert i Norge som var norsk lov. Nå derimot er alt fra EMK, barnekonvensjonen og menneskerettserklæringen norsk lov, men ikke nok med det. Det har samme rang i lovverket som Grunnloven, takket være Grunnlovens § 92. På det juridiske fakultet lærer du om trinnene i det norske lovverk, at Grunnloven rangerer over alle andre lover og forskrifter. Ja, Grunnloven rangerer også over Storting og regjering til og med folkeavstemninger må vike vedrørende Grunnloven, for den er absolutt.

Hvor er dommerstanden hen. De skulle jo være så skolerte at man skulle tro at sakene skulle være i sikre hender for å få til en rettskaffen avgjørelse, men dette glimrer med sitt fravær. Man tror jo at sakene når de kommer for retten, da er sakene på sikre hender. Hvor naiv går det an å være? Dommere fra tingrett opp til Høyesterett skulle være godt skolerte jurister. Saken er heller den at sakene slurves det med i både tingrett og lagmannsrett, for passer ikke med avgjørelsen i disse rettsinstanser, kan man bare anke til Høyesterett sies det, men er det så lett da og hvem i den normale befolkning har økonomi til dette når dommer i det nederste trinnet faktisk har plikt på seg å gjøre bruk at dette verktøyet som Grunnloven er til å fatte rett avgjørelse. Det har de ingen interesse av. I tingretten vil de helst fort ferdig. Man kan få høre Mange usaklige grunner som f. eks. av dommer at dommeren skal på ett møte da og da. Så de må være ferdig. En slik fremgangsmåte er klart i strid med norsk lov.

En dommer er en embetsmenn. Denne har plikt på seg til å fatte en embetsed. En dommer som ikke har undertegnet en slik, har ingen rett til å fatte noen avgjørelse i en rettssak. En sak som er avgjort av dommer uten å ha undertegnet noen slik ed, er ikke noen rettskraftig kjennelse. En slik sak, må gjenopptas og domstolen kan ikke nekte dette. Ingen advokat kan si det at det ikke er gjenopptagelses grunn om dommeren i saken ikke hadde undertegnet embetseden.

Det er også eksempler på at dommere kan kjøpes av pengesterke folk til å avsi en dom som de liker. D.v.s. at saksøker har tapt denne saken. Beviser på dette var i en sak jeg hadde i Vesterålen der dommeren rett og slett sovnet i retten. Hva så med advokatene. Mange advokater i tillegg til de stive salær de krever, får også betalt av motparten for å slurve i saken og det gjøres. Det er ett ordtak at det er lettere å få 7 rette i lotto enn å få en advokat som gjør jobben sin.

Sannheten om advokaten, denne skal opptre som en leiesoldat, for det er det advokaten er. Han eller hun har plikt på seg i å bruke de våpnene denne har til rådighet og Grunnloven er ett slikt våpen. Norge har verdens beste og mest detaljerte Grunnlov. Svært mye som står i den store røde som jeg kaller bibelen skulle ikke ha vært der. Avdøde advokat Edmund Asbøll sa til meg en gang. Denne norske hellige bok duger ikke til annet enn å brukes til dopapir. Det var ordrett hva han sa.

Hans Bauge
Samfunnskritiker