Norges Egoistforbund?

Publisert 19.11.2020
Foto: Colourbox

Pensjonistforbundet gjør nå stort nummer av at de vil ta opp en urettferdig skattesak hvor offentlig ansatte pensjonister forlanges rettferdig behandlet m.h.t. opparbeidet pensjon.   Men forbundet med en viss Davidsen i fronten, unngår behendig å inkludere «vanlige» gifte og samboende pensjonister som stadig – etter mange årtier – trekkes ulovlig for 10% fra sine pensjoner.  Det er ulovlig ut fra dagens skattelover, og strider endatil mot Grunnloven.  Men når det ikke gjelder «deres egne» pensjonister er denne saken tydeligvis uten enhver interesse.

Våkne opp, Davidsen, hvis du virkelig mener å ta urettferdighetene for alle på alvor.  Slik saken pr. i dag har vært omtalt,  bærer den preg av mitt-vårt – og skitt i de andre.  Dette er rent hykleri og egoisme på høyt plan,  Davidsen!

Wilfred Høsteland