Norges første NAV-ombud blir i Agder

Publisert 25.5.2021
Foto: Colourbgox
Kilde: Demokratene

Norges første NAV-ombud blir i Agder etter forslag fra Demokratene. Agder fylkeskommune, om etableringen av Norges første nav ombud i Norge: – Fylkestinget i Agder vedtok den 18.12.19 (sak: 29/19): «Fylkestinget ønsker å etablere et NAV-ombud. Fylkesrådmannen utarbeider en sak med organisering og mandat.» Bakgrunnen for vedtaket var en interpellasjon fra Vidar Kleppe, fylkestingsrepresentant for Demokratene.

Begrunnelsen var bla.: «NAV-skandalen som har rystet Norge den siste tiden viser med rette at Demokratenes langvarige kamp og krav om å innføre et NAV-ombud – må iverksettes. Under dagens regjering ser vi dessverre en stadig reduksjon og innskjerping og feiltolking av regelverket med det resultat at de som har behov for NAV-ytelser ikke får den nødvendige hjelpen de trenger.»

Ifølge KS (kommunesektorens organisasjon) er det ikke etablert eget NAV-ombud i andre kommuner eller fylkeskommuner i Norge. I noen kommuner kan man få hjelp til NAV-saker der det eksisterer byombud (f.eks. Bergen kommune), brukerombud (f.eks. Fredrikstad kommune) eller sosial- og eldreombud (f.eks. Oslo kommune).

Dette viser nok en gang at Demokratene alltid setter det Norske folk – og Norge først i alt vi gjør politisk. Tro meg, om Demokratene og jeg på nytt med folkets tillit – kan få mandat og ombudsrollen som stortingsrepresentant  må storting og regjering: Stå tidlig opp og ligge seg seint.

Ja, det norske folk og Norge fortjener det – alltid Norge først sier Demokratene