Norges siste justismord

Publisert 4.9.2020
Illus.foto: Sfm.no (Olav Martinussen R.I.P.)

En politimann som infiltrerer et kriminelt miljø, må til tider gjøre ting denne ikke kan gjøre ellers, om han ikke gjør det, er løpet kjørt. Da kan man risikere å finne politimannen henrettet ett eller annet sted. Det som er gjort nå at Er Jensen er dømt til 21 år, det er en katastrofe for Norges politikorps.

Det Norske politi er nå redusert til ikke lenger å klare å etterforske alvorlig lovbrytere. I mange saker er man avhengig av tjenestemenn som infiltrerer kriminelle miljøer. Erik Jensen var en slik politimann, en svært dyktig en også, som politiet nå har mistet, takket være den behandlingen som Jensen har lidt. Dette har satt politiet mange 10 år tilbake. Den type polititjeneste, trenger politiet i Norge mer og mer av.

Det er en farlig tjeneste, som ikke hvem som helst kan inneha. Så den behandlingen Jensen har får her, har forårsaket at politiet i Norge er barbert. Politiet er barbert av kollegene til Jensen og påtalemyndighetene, som har gjort det for Norge og etterforske viss kriminell aktivitet, som f.eks. smugling og narkotika forbrytelser. 

Hans Bauge