Norsk bistandspolitikk må endres

Publisert 28.3.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det Norske bistandsbudsjett er årlig på over hele 40 milliarder kroner og som år for år – øker jevnt og trutt: Helt uten styring og kontroll – noe Riksrevisjonen gang på gang har påpekt og advart Stortinget og regjeringer imot.

Norsk bistand har dessverre blitt en egen industri som går til et utall av land, herunder romfartsnasjonene Kina og India. Uavhengige utredninger viser at anvendelsen av midlene ikke hjelper – og så langt har ingen land kommet seg ut av fattigdom gjennom Norsk bistand.

Ja, Demokratene vil redusere det Norske bistandsbudsjettet kraftig – og heller bruke noen av bistands milliardene på katastrofehjelp i stedet. I den grad Norge skal yte bistand må vi stille klare krav om: Menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet. Og selvsagt må all økonomisk hjelp fra Norge automatisk stoppes uten opphold – når misbruk av norsk bistand oppdages.

Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Agder