Norsk demokrati i oppløsning?

Bergen. Publisert 15.12.2016

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Norske politikere har gjennom årene skrytt hemningsløst over vårt demokrati. De gjorde i hvert fall det  – i fortid. De har vel for lengst oppdaget at de selv mer og mer tråkker på det og derved bryter det ned. Det gjelder så vel Storting og regjering som våre lokalpolitikere i både Bergen by og fylket. Mange saker kan trekkes frem i denne forbindelse. Og la oss først ta som utgangspunkt at vi kaller dem våre folkevalgte og de selv visstnok også fortsatt betrakter seg som folkevalgte. Eller gjør de virkelig det? Det ser ut til at svaret nå blir et klart og tydelig nei.

La oss se på noen lokale saker; Bybanen, forslaget om sammenslåing av vestlandsfylkene og bompengeskandalen – ja for det er virkelig i ferd med å bli en skandale! Alle de tre sakene er faktisk skandaløse. Det er svært viktige saker som berører mange hundretusen mennesker.  Det er derfor et alminnelig og selvsagt ønske om folkeavstemming. Politikerne i Bergen og Hordaland fylkeskommune vet at de tre nevnte temaene er høyst kontroversielle, og at der helt klart er et flertall i folket mot. Da har det selvsagt svært lite – eller ingenting – med demokrati å gjøre at et politisk flertall (?) presser gjennom de nevnte sakene når folkeflertallet ikke ønsker det.

Det er antall mennesker – og ikke antall politikere – som skal utgjøre et flertall.  Det ser ikke lenger ut til å bli respektert av politikerne. Det handles m.a.o. helt klart udemokratisk under politikernes «motto» – «Vi vet best»! De nedlegger et veto mot folkeflertallet! Nå har våre politikere fått mer enn klar nok beskjed fra sine velgere om hva folket mener om både videre utbygging av Bybanen, fylkessammenslåingen og en helt meningsløs økning av bompengene med de mange konsekvenser det får både for den jevne borger og for bedrifter, varetransport, osv.

Og la meg til slutt ta med Solberg-regjeringens nærmest utallige såkalte «reformer» de siste årene. Der har vært – og er – en utvetydig motstand fra både den jevne borger og fagfolk/involverte mot den såkalte sykehusreformen, politireformen, kommunereformen, skolereformen, omleggingen av vårt forsvar, og knefallet for alle mulige mer eller mindre tullete og dels kostbare direktivene fra EU/EØS/OECD. Et titalls andre saker kunne nevnes – minst. Konsekvensutredninger synes å være et helt ukjent begrep i politiske kretser. Høyre-regjeringen – med FrP som en lydig marionett – presser stadig mer og mer gjennom av saker som går helt på tvers av folkemeningen og folkets ønsker.

Bare disse få sakene som her er nevnt bryter helt klart ned vårt demokrati – folket umyndiggjøres mer og mer, «takket være» politikere som gjør seg selv til egenrådige bedrevitere – etter å ha gjort kuvendinger overfor sine egne partiprogrammer som bare gjaldt i en overopphetet valgkamp. Hvis vi skal redde vårt gamle demokrati, må folket nå begynne å våkne og reise seg mot overformynderiet som etter hvert minner mer og mer om et diktatur! Ingen av de såkalte etablerte partiene fortjener ny tillit! De har absolutt ikke vist seg verdige vår tillit. Jeg er ikke medlem av noe politisk parti, men nå tror jeg man bør se nærmere på hva Kystpartiet står for. Kanskje på tide å la dette partiet med sitt utmerkete program – ja kanskje det beste programmet – bør få vokse og få innflytelse? De ser i hvert fall ut til å ville ivareta vårt demokrati på en helt annen måte enn verken de blåblå, rødgrønne eller bare grønne evner!