Norsk knefall for EU ødelegger

Bergen. Publisert 22.11.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: JH Media

I de fleste land er Posten/Postverket så å si en nasjonal-helligdom – til og med i USA er det US Mail som råder grunnen med postombæring og service.  Norge er blitt en marionett for EU, og nikker ærbødig til ethvert pålegg (EØS-direktiv) som kommer derfra.  Nå må Posten Norge si opp 550 ansatte på landsbasis, og postservicen skal trekkes enda et betydelig hakk nedover ved at A-posten skal opphøre.  Altså dårligere og dårligere og dyrere og dyrere!  Posten «må» spare penger, heter det.  Staten har alltid hatt råd til å drive Postverket gjennom tidene, og har selvsagt enda bedre råd i dag.  Men her er det prinsipper og unnfallenhet som dominerer.

En av de største tabbene Norge er blitt offer for (uten om den største – Schengen-avtalen!) – er pålegget om konkurranse innen alle nasjonale og lokale instanser.  Slik har man fått ødelagt de tradisjonelle stabile og forutsigbare  elementene omkring bussdriften i byene, NSB’s selvsagte og naturlige monopol på jernbane, og nå også Posten som for øvrig har vært sjaltet og vraltet med i flere år allerede.  Ødeleggelsen av Postbanken ved å la landets griskeste og mest upopulære og kundefiendlige gebyrbank, DNB, ta over.  Post i butikk og Post Nord er svært dårlige alternativer til rene tradisjonelle statlige postkontorer med faglært personale.

Mot mange høyst seriøse brukeres anbefalinger, ble lørdagen nylig droppet som postombæringsdag.  Legene og sykehusene protesterte, men ble ikke hørt.  Post i butikk har resultert i uendelig mye rot – selv steder hvor denne ordningen har vært i bruk i årevis.  Og man kan ikke få alt av post-tjenester ordnet i slike butikker.  Uansett må man iblant til et  rent postkontor, og det kan bety timevis og milevis kjøring for svært mange.  Skulle tro at vi er på vei tilbake til 1800-tallet.

Vi vet selvsagt at med dagens regjering i Norge, vil tradisjonelle gode og viktige funksjoner enda mer bli ødelagt og «erstattet» av slette løsninger.  Norge har aldri vært rikere og politikerne har aldri tidligere jamret mer over at Staten må spare.  Unntatt når det gjelder innvandrerbudsjettet som synes å være ubegrenset!  Da må til og med våre egne pensjonister stile seg i køen, og avfinne seg i å bli avspist (frastjålet) 17,5% av sin opparbeidte og  og fullt rettsmessige pensjon som de i følge dagens norske lovverk har er klinkende klart krav på.  Her var det en person eller to i OECD med totalt mangel på regneferdigheter, som ble hørt av norske rikspolitikere og som fant ut at pensjonistene kunne man bare gi blaffen i!  Men denne saken er ikke oppgitt – noe er på gang – vent og se!

Hvis vi får en ny regjering neste år, så bør de første oppgavene bli å oppheve en rekke av de blå-blå’s meningsløse vedtak og gjennomføringer.  La Posten igjen bli 100% under Staten – det samme for NSB.  Konkurransekravene må fjernes for lokale busseselskaper slik at kommunene selv helt og fullt får styre og bestemme det hele også på lang sikt!

Det er visse områder i et samfunn som absolutt bør styres sentralt fra h.h.v. stat og kommune fordi det er nødvendigheter i et samfunn, og fordi ingen private skal kunne sko seg på allmenhetens interesser og behov. Konkurranse er sunt og bra innen mange andre områder som f.eks. handelsnæringen.  Men her bør også grensen gå.   Mye mer kunne nevnes, men her kan jo leserne selv lett innse hva mer som ikke bør privatiseres og/eller konkurranseutsettes i et samfunn!  Det er fortsatt norsk lov som gjelder her i landet (??) – ikke pålegg fra EU/EØS/Schengen/OECD!  Brussel er Belgias hovedstad,- Oslo er Norges – fortsatt!