Norsk mat på norske fat

Publisert 26.11.2020
Illus.foto: Colourbox

Det som nedenfor beskrives, er ment som en utfordring til de politiske partier. Hvilket av dem vil sette det følgende på sin agenda, dersom de kommer i maktposisjon etter valget 2021? Og det partiet som vil – vil det gi uttrykk for det i media? Det kan bety mye for valgresultatet!

Ingen er i tvil om at norsk mat er best for nordmenn. Både kjøtt, fisk, grønnsaker, melk- og kornprodukter. Og de fleste av oss som har vært på biltur gjennom norske bygder i vårt langstrakte land, har fått med oss synet av flotte, velstelte gårder – store og små. Men også det triste synet av nedlagte, mer eller mindre forfalne gårder og småbruk. Det finnes flere tusen av dem også. Mange steder står maskiner og utstyr i høyst variabel forfatning. Fraflytting fra landsbygda er et både forståelig – men likevel høyst beklagelig faktum.

Finnes det politisk vilje til å gjøre de grep som må til, for å anspore unge idealister til å få liv i disse meget verdifulle ressursene og mulighetene de fraflyttede gårdsbrukene og matjorden der representerer? Prøve seg som bønder, drive med husdyr, dyrke jorden som hører til, leve et sunt, godt og givende liv – borte fra byens larm og stress.

Økt norsk matproduksjon på alle områder vil begrense behovet for import fra EU og verden ellers. Med et etableringstilskudd som monner, vil kanskje idealismen og lysten til å bli bonde våkne hos mange i den yngre garde. Med litt drahjelp fra erfarne bønder i nabolaget, begynner nok hjulene å svive på gården igjen. Og Norge blir etter hvert mer og mer selvforsynt – norsk mat på alle norske fat! En slik utvikling ville være gull verdt i tilfelle krisetider – slikt har Norge opplevd før. En ny giv i norsk landbruk vil være kjærkommen!

Terje Haugom, samfunnsdebattant