Norsk mat på norske fat!

Bergen. 6.11.2016

Av Terje Haugom
Politisk kommentator MOD
Illus.foto: Colourbox (Via JH Media)

La oss slå ring om vårt eget jordbruk, kvitte oss med avtaler som er mer til skade enn til gagn, og sørge for at vi alle har det beste: Norsk mat på norske fat!

Flaggene kan gå ned på norske bondegårder, dersom Norge slutter seg til en TTIP-avtale mellom EU og USA, viser Nibio-rapport. Norge må på grunn av EØS-avtalen overta mye av regelverket EU innfører, og blir dermed underlagt det USA og EU måtte komme frem til. Dessuten kan norsk konkurranseevne på eksport til EU og USA bli svekket.

På årets statsbudsjett er det satt av 14,3 milliarder kroner til jordbruket. Dermed vil det koste det norske samfunnet 8,6 milliarder kroner i året å kompensere for TTIP på jordbruksområdet. (TTIPNorge må på grunn av EØS-avtalen overta mye av regelverket EU innfører, og blir dermed underlagt det USA og EU måtte komme frem til. Dessuten kan norsk konkurranseevne på eksport til EU og USA bli svekket.Norge må på grunn av EØS-avtalen overta mye av regelverket EU innfører, og blir dermed underlagt det USA og EU måtte komme frem til. Dessuten kan norsk konkurranseevne på eksport til EU og USA bli svekket.Norge må på grunn av EØS-avtalen overta mye av regelverket EU innfører, og blir dermed underlagt det USA og EU måtte komme frem til. Dessuten kan norsk konkurranseevne på eksport til EU og USA bli svekket. står for Trans-Atlantic Trade- and Investment Partnership.)

Ja vel, men hva så? Nå ser vi hva EØS-avtalen bringer med seg! Vi nordmenn skal være stolte av vårt landbruk og våre bønder. Norsk produsert mat borger for kvalitet, god hygienisk standard, og høyt næringsinnhold. Vi har streng kontroll med alt som skjer i landbruket, for at vi nordmenn kan glede oss over den beste maten i verden! Så lenge EØS-avtalen er aktiv for Norge, må regjering og Storting sørge for at landbruket likevel får de nødvendige subsidier, slik at Norge langt på vei opprettholder muligheten til å være selvforsynt med de viktigste matvarene. Vi har som nasjon opplevd tider da vi hadde lite og ingenting. Kriser kan komme igjen, og da vil det ikke ramme så hardt, dersom vårt stolte landbruk er fullt oppegående.

La oss slå ring om vårt eget jordbruk, kvitte oss med avtaler som er mer til skade enn til gagn, og sørge for at vi alle har det beste: Norsk mat på norske fat!