Norske tollregler må endres

Publisert 26.1.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Cruiserederi ville donere til Matsentralen – stoppet av norske tollregler

I flere land blir overskuddsmat fra cruiseskip donert til personer som har problemer med å få endene til å møtes, uten at rederiene må betale toll og avgifter for å gi det bort. Maten kommer fra skip som har med seg mer mat enn det som faktisk blir konsumert ombord. Dette er mat som aldri har blitt lagt frem i diskene hvor passasjerene har kunnet forsyne seg, men det er mat som er klargjort for servering. Skipet har i detalj fortalt hvordan maten blir tillaget og ikke minst, oppbevart.

I Norge må selskapene fortolle mat som føres i land, selv om det er tenkt å gå til gode formål. I flere tilfeller destrueres matvarer fordi eieren ikke ønsker å betale for å gi bort varer som ikke kan brukes.

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting reagerer jeg kraftig på et slikt firkantet system hvor man ikke kan gi bort mat til organisasjoner som hjelper fattige i Norge. Det må da finnes politikere på stortinget som vil endre tollreglene noe slik at det er mulighet til å gi bort overskuddsmat uten å betale toll.

Inntil videre så kan staten dekke disse tollavgiftene slik at maten kommer frem til de fattige og ikke bare kastes. Dette må gjøres på en enkel måte som oppfordrer partene til å bli med på dette. Det trengs ikke noen byråkratisk system som gjør at hverken giver eller mottaker orker å benytte dette.

Per Ervik
Gruppeleder Pensjonistpartiet Hitra

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting