NRK lanserte to gode ideer

Publisert 9.9.2020
Illus.foto: Colourbox

I Dagsrevyen på NRK 1 mandag 7/9 ble to gode idéer lansert, og disse vil jeg ta meg lov til å utdype her. Den første var, at så lenge det er slik at bilister og syklister skal «dele veien» som det heter, er det rett og rimelig at også syklistene betaler bompenger! En obligatorisk brikke på alle sykler som benyttes på offentlig vei, 20 kr pr passering, og time-regel – som for bilene, – er helt rimelig og aldeles akseptabelt! Skal syklistene – fortsatt med god atferd i trafikken – få dele veien med oss andre, kan de pinadø få betale litt de også! De fleste tunneler og alle motorveier er fortsatt ingen arena for muskeldrevne framkomstmidler – uansett. Derimot vil jeg minne to-hjulingenes entusiaster om, at der det finnes sykkelfelt langs bilveien, SKAL sykkelfeltet brukes! Der syndes det i stort monn! Sykkelfeltene kan være bomfri, dog ikke bilveien!

Den andre meget spiselige idéen er å ta kontantstøttens silkeputer fra innvandrerne. Obligatorisk norsk-kurs og jobb-søknadskurs, med mulighet for nødvendig opplæring, og med en klar beskjed om at skal man få noe å leve av i Norge, må man yte. Det skal ikke lenger være lukrativt å komme til Norge med en haug med unger, og så gå hjemme og leve herrens glade dager på en svulmende barnetrygd og automatisk sosialhjelp! Jobbe derimot – skal lønne seg, – som for andre her til lands.

Terje Haugom.