Ny serie i 2021: Norge, «Verdens beste land»?

Publisert 20.12.2020
Foto: Colourbox

I september 2021 er det nok engang valg til Stortinget, det norske Kongerikets nasjonalforsamling. Og like sikkert som våre fire årstider, så er det igjen tid for våre politikere å fore landets velgere med en rekke fagre løfter om bedre tider, gull og grønne skoger. Ja, det er ikke måte på hvor flinke de så langt har vært til å love og lyve foran et valg. Det gjelder stort sett de aller fleste partiene på Stortinget og i Regjeringen.

De interne partikampene om en godt lønnet taburettplass på Løvebakken er allerede i full gang, så også skittkastingen om hva andre partier gjør, mens egne vedtatte partiprogram ofte går i glemmeboken. Mange viktige saker og forhold i Norge får ikke alltid den nødvendige spalteplassen som de burde ha fått. For ofte er årsaken den at sakene ikke er «politisk korrekt» (ifølge flere av landets systemlojale medier), eller at «saken appellerer ikke til folk flest» (et tidligere VG-utsagn). Dette har sfm.no tenkt å gjøre noe med.

I løpet av den kommende vinteren, starter vi opp en ny serie som vil ta for seg en rekke forhold i Norge, som det virkelig er nødvendig å sette et økt søkelys på. Den norske staten håver stadig inn mange milliarder hvert eneste år, men går eksempelvis alle disse midlene til de områder som de hevdes å gå til? Sfm.no er i sterk tvil. Vi kan eksempelvis kort nevne helse -og sosialsektoren (NAV), samferdselssektoren, skole og utdanning, politi og rettsvesen, forsvar, statens øvrige ansvar og forpliktelser m.m.

Når serien er kommet i gang, så oppfordrer vi våre lesere til å komme med eventuelle kommentarer/innlegg som har relevans til den enkelte seriedel. Vi er ganske sikker på at mange av dere der ute har utrolig mye på hjertet i så henseende. Så ta pennen (tastaturet) fatt når den tiden kommer.

Beste hilsen
Oss i Samfunnsmagasinet
Redaksjonen