Nye standard diesel toglok for Norge?

Publisert 1.2.2023
Foto: Skjermdump/Deutsche Post

Det er mangel på diesel toglok i Norge i dag. Etter å ha sjekket opp hva som finnes av norsk diesel materiell står jeg igjen med følgende oversikt:

Di 3 (type 0303): 4 gjenværende lok (persontoglok)
Di 4 (type 0304): 5 lok (alle i bruk på Nordlandsbanen som persontoglok)
Di 8 (type 0308): 7 gjenværende lok (godstoglok)
CD 312 (type 0312): 6 lok (godstoglok)

Totalt 23 norske lok, men kun 9 som mer eller mindre umiddelbart kan kjøre persontog. I tillegg kommer utenlandske diesellok som kjører godstog i Norge.

Som kjent er store deler av jernbanenettet sør for Trondheim elektrifisert, men som Terje Haugom har bemerket i sin etterlysning etter diesellok stasjonert i Bergen, El 18 (type 0118) kjører ikke når strømforsyningen svikter. Med dagens oppstykking av jernbanedriften i Norge, er de 5 Di 4-lokene bundet til sitt driftsområde, Nordlandsbanen. Av de 4 gjenværende Di 3-lokene tilhører 3 av lokene Norsk Jernbanemuseum (2 museumslok og 1 driftslok). Det siste tilhører BaneNOR. Alle 4 lokene er stasjonert på Østlandet.

Da de nå over 40 år gamle Di 4-lokene begynner disse å dra på årene, kan det være passende å kjøpe inn nye standard diesel toglok, type 0313. I disse Greta-tider må man selvfølgelig passe på at type 0313 er det mest miljøvennlige dieseloket noensinne. For å sikre dette bør man se til Tysklands type 247/248.

Dette dieselloket har en merkelig anretning på taket som man ellers bare finner på Elektroavdelingens skiftelok, en pantograf. Og hva verre er, den virker. Dette er et el-lok som ikke trenger kjøretråd for å kjøre, og i motsetning til Terje Haugoms etterlyste Di 3-lok, kan det fint holde ruta på Bergensbanen. Topphastighet 160 km/t, og loket er mer enn 4 ganger sterkere enn Di 3, mer enn 3 ganger sterkere enn Di 8, samt tilsvarende El 18. Innkjøp av et antall bimodale Vectron-lok, samtlige med aggregat for togvarme, vil uten problemer kunne erstatte samtlige Di 4- og Di 8-lok, og også noen El 18-lok.

På Bergensbanen kan type 0313 etter hvert erstatte El 18 i alle persontog, hvor de kan kjøre elektrisk så lenge det er spenning på kjøretråden. Og om strømmen tar kjøretråden i neven og stikker av, kan loket bare skru på dieselmotoren og fortsette reisen med et gjesp.

På Nordlandsbanen kan 5 lok erstatte dagens 5 Di 4-lok, en for en. Og når strekningen Trondheim-Hell endelig blir ferdig elektrifisert, kan lokene kjøre elektrisk på Trønderbanen, før de bytter til dieseldrift videre oppover mot Fauske og Bodø. Type 0313 vil også, forhåpentligvis, kunne være en fødselshjelp til videreføring av jernbanen videre nordover mot Tromsø.

På resten av jernbanenettet kan type 0313 erstatte Di 8 i beredskaps – og bergingstog, eller brukes som erstatning for El 18 ved utfall av kjøretråden. Minst ett av disse lokene bør være stasjonert i Stavanger, Kristiansand, Drammen, Lillestrøm, og Lillehammer.

Når dette er sagt, skal det også sies at Norske Tog A/S er i ferd med å anskaffe 17 nye langdistansetog. Disse er først og fremst beregnet for drift på Bergensbanen, men skal også settes i drift på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen, men bare 4-7 av disse nye togsettene er bimodale-togsett. Innkjøp av nye diesellok for beredskap og berging vil likevel være nødvendig, spesielt ettersom ikke alle disse nye togsettene vil være bimodale.

Tore L. Tangen