Nyttårsbrev fra redaktøren

Publisert 8.1.2024. Oppdatert 9.1.2024.
Foto: Colourbox

Kjære lesere og kontakter.

Aller først ønsker sfm.no alle i hele den noske nasjonen et Godt Nytt År. Samtidig kan vi meddele at sfm.no den 1.1.2024, startet på sitt 26. år på Internett. De selvoppnevnte «fakta-sjekkerne» i Norge, har forsatt «ikke klart å oppdage oss» etter så mange år. Men det er jo ikke så merkelig da. Dersom man ikke er «100 % politisk korrekt», og særlig om man publiserer tverrpolitiske saker, og i tillegg lar meget «serisøe kritikere» og «vanlige mennesker» få slippe til, så sørger systemets medier i Norge for at man da knebles, noe man også gjør i flere land som de samme ellers ikke vil sammenliknes med. Det er det man i Norge kaller «presse- og ytringsfrihet». Vi i sfm.no kaller det derimot reinspikka dobbeltmoral. I Norge gjelder nemlig ikke ytringsfriheten for alle, ikke en gang på papiret. Vi hukser meget godt ordene til en nokså fritalende og nå avdød pressemann som sa at; «hev du ikkje ein stor tittel, eit rett politisk tilhald, eller ikkje utdanning frå media-skulen i Volda, så hev du ikkje rett til å seia eller skriva noko som helst»? Men nok om det.

Vi har lagt nok et turbulent år bak oss etter to tidligere år med «pandemi», for så å få et år med noen vanvittige priser på mat, drivstoff, kraftige strømpriser og renteøkninger på toppen av det igjen. Alt dette har samlet tæret på den enkeltes lommebok og sparing – uten tvil. La oss ikke underslå fakta at både banker, næringsliv og finansakrobatenes «eksperter», lenge spekulerte i at mange hadde en del penger spart opp. Derfor måtte de få tak i disse pengen for enhver pris. Her følger en relevant kommentar fra vår dyktige skribent Ellinor Nerbø. Og den er meget god og treffende. (Gjengitt i kursiv uthevet stil).

NRK Nett «avslørte» gjemming av penger
«NRK Nett «avslørte» at der er mennesker som gjemmer unna sedler i pillebokser, slike som passer for «denne formen for privat sparing» vil heller jeg kalle det. Ingen dum ide all den tid våre myndigheter presser folket til det ytterste, og da prøver noen å ta grep på sitt vis. En SAFE er vel heller ikke noe trygt sted å legge selvpåførte sparemetoder i. Den der er jo nesten så man kan tenke at dette måtte være en genial ide, men man burde kanskje se hvordan man hinter metoden? Når man nå kanskje mener at privat sparing med kontanter ikke er så lurt, så finner man noen ganger noen geniale triks som lett kan kopieres, men også andre måter å gjøre dette på. Dette ble ett av dem, men nå som det er publisert, så bør en tenke bitte-litt annerledes om man tenker tanken. Man vil nok før eller siden finne ut at å handle hos privat aktør kan være vel så smart om noen år. Men man bør vel «bytte ut» slike kontanter innimellom i ikke altfor store kvanta for dem som har denne muligheten. Eller man graver en liten hule på hemmelig sted etter dette samme prinsippet, og så bruker en boks som er tett for saken? Hva mener så leserne? Ellinor Nerbø.»

Oppgjørene i 2023 som ble spist opp

Norges Bank gikk i bresjen for å få inn mer kapital via økte renter. Banken har således både støttet og hjulpet kapitalkreftene til å bli enda rikere – til og med Staten. Så fulgte resten av flokken etter – pent og lydig – som den alttid har gjort. Og de fleste politikere var tause som stein, og selv om våkne og uavhengige medier kom med krass kritikk. Andre finansfolk med hodet på rett sted, kom også med gjentatte advarsler om nasjonalbankens økninger av styringsrenten. Men også de talte for døve ører. Nå har det allerede oppstått en ren priskrig i flere bransjer. Hvem blir vinnerne denne gang mon tro? Det gjenstår å se.

I mai 2023 fikk pensjonister og lønnsmottakere et bra hopp i sine inntekter. Dette var jo tidligere lovet fra dagens statsminister Jonas Gahr Støre (AP), at «nå var det vanlige folks tur». Igjen går han ut og lover at «folk skal få det bedre». I skrivende stund sier nå LO og NHO noe helt annet. Er statsministerens uttalelser igjen bare tomme og meningsløse politiske løfter, og som likevel vil bli brutt så snart et nytt lønns- og pensjonsoppgjør er kommet i havn våren 2024? Det heter på godt norsk at «den som lever får se».

Noen meninger fra innsendereNår det så gjelder utenriks politikk, så kan vi ikke unngå å nevne de tragiske krigene og konfliktene mellom Russland og Ukraina, og mellom israelere og palestinere. Sfm.no har fått tilsendt flere meninger/innlegg. Vi har valgt å gjengi to av dem. Begge innsendelser er signert med initialer, men sfm.no kjenner deres identitet. Innleggene er gjengitt i kursiv stil.

Krigen mellom Russland og Ukraina
«Hvem kunne drømme om at et sivilisert land som Russland ville invadere det fredelige nabolandet Ukraina vinteren 2022, og at invasjonen siden skulle utvikle seg til en ren og svært så farlig krig i Øst-Europa. Krigen har så langt kostet mange milliarder. Støtten som Ukraina har fått fra vestlige land er stor, men påvirker helt klart også det enkelte giverlands innenlandske økonomier. Krigen i Ukraina har også gjort et stort glefs i den russiske økonomien. Samtidig har tusentalls uskyldige sivile mistet sine liv, herav mange barn. Sivile har også blitt drept på den russiske siden. La oss for all del ikke glemme de mange unge soldatene på begge sider, mennesker som ikke ønsket en slik konflikt. Denne krigen viser igjen hvor farlig enkelte statsledere og politiske topper kan opptre for å få tilfredsstilt sitt personlige ego og maktbegjær. L.N.»

Den gjenoppståtte konflikten i Midtøsten

«Sent på høsten 2023 gikk den militante gruppen Hamas til et særdeles grusomt væpnet angrep på staten Israel. La det være klart at et land som angripes har full rett til å forsvare seg. Hamas var denne gangen ute etter og både kidnappe å drepe sivile menn, kvinner og barn (uansett alder). De begrunnet sitt grufulle angrep med å få satt et nytt og økt fokus på den fortsatte Midtøsten-konflikten. Hamas holder fortsatt flere sivile som gisler. Fra tidligere vet Hamas meget godt at israelerne ikke sitter stille og ser på slike handlinger uten å reagere. Og reaksjonen fra Israel lot heller ikke denne gang vente på seg. Så langt har svært mange sivile mistet livet på begge sider. Nå mener mange at Israel har gått altfor langt i kampen mot Hamas. Man bør dog legge seg på minnet at Israel har bl.a. den libanesiske Hizbollah og prestestyret i Teheran å stri med i tillegg. Det er derfor ikke helt enkelt å komme med en klar konklusjon eller fordømmelse om Israel har gått for langt eller ikke. B.L.»

Ny serie i februar og litt til

Da kjære lesere og kontakter har jeg nesten kommet til veis ende i mitt nyttårsbrev. Jeg vil og nevne at sfm.no starter opp nok en serie i løpet av februar 2024. Den vil også bli i 10 deler. Innholdet vil bli sterkt for enkelte å lese og påminnes om. Jeg kan i samme forbindelse nevne at om noen sparker ben for andre, så må de samme personene tåle å få sine pass påskrevet. Og det vil noen få i vår nye serie. Tittelen offentliggjøres ca. 1 uke før den første delen blir publisert.

Helt slutt vil jeg som millioner av andre mennesker på kloden be om fred. Jeg håper også at året 2024 vil bli et bedre og langt fredeligere år enn de to forrige som vi nå har lagt bak oss. La oss stå sammen for fred og likeverd over hele verden. Det har vi alle sammen mest å tjene på i det lange løp.

Med vennlig hilsen
Jan Hansen, ansvarlig redaktør.