Offentlig tannbehandling i distriktskommunene

Publisert 15.2.2023
Foto: Colourbox

Hvorfor kan ikke de voksne uten rettigheter bruke den offentlige tannhelsetjenesten?

Den offentlige tannhelsetjenesten skal yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser. Departementet kan gi forskrift om at fylkeskommunen skal sørge for å tilby slike tjenester i områder av fylket der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud.

Pensjonistpartiet ser det som viktig at den offentlige tannhelsetjenesten også klarer å betjene de voksne som ikke ligger under de ordinære rettighetene. Det er beklagelig at voksne må reise langt for å få tannbehandling.
Dette handler om distriktspolitikk og retten til å få tannbehandling i sitt nærmiljø.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene, skal denne prioriteringen følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling.

Pensjonistpartiet i Trøndelag ser det som viktig at man øker tilbudet på de offentlige tannklinikkene i distriktet slik at alle innbyggerne i distriktskommunene kan få tannbehandling på den offentlige tannklinikken. Budsjettet for offentlig tannbehandling gjennom fylkeskommunen må økes i de distriktskommunene som har offentlig tannlegekontor.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

.