Økende sensur på sosiale medier

Publisert 15.3.2021
Foto: Colourbox

Stadig flere brukere av Facebook og Twitter reagerer på den økende sensuren av deres posteringer. Jan-Ove Fromreide i partiet Demokratene, skriver følgende i en e-post til sfm.no (gjengitt i kursiv stil).

Digital Sikkerhet for borgere i Norge
Demokratene
vil stoppe den overivrige sensurviljen i sosiale medier og nesten all presse. Det viktig å få på plass et regelverk i Norge som kan stoppe dette. Norske borgere skal ikke sensureres utover norsk lovverk. Vi ser i USA og Sverige og også I Norge at konservative stemmer blir sensurert bort uten noen logisk begrunnelse. Om Facebook og Twitter har 3 millioner brukere hver i Norge, så skal ikke deres regelverk hindre norske borgere i å poste saker som ikke er ulovlig etter norsk lov.

Norges grunnlov § 100 om ytringsfrihet gjelder for alle som befinner seg i det norske samfunnet. Sosiale medier som nettopp Facebook og Twitter, bør ikke ha anledning til å utøve sensur av deres norske brukere. Selvsagt står enhver bruker personlig ansvarlig for hva som posteres. I Norge er det norsk lov som gjelder, ikke amerikansk eller EU-peisk.

Redaksjonen i sfm.no