Økt egenbetaling gjør ikke folk friske

Publisert 5.11.2021
Foto: Colourbox
Demokratene tror ikke på kommersialisering og økt egenbetaling innenfor helsesektoren. Vi vil gå motsatt vei. Vi vil investere mer i de offentlige sykehusene, i helsearbeidere, nye bygg og moderne utstyr: Dette for å møte fremtidens utfordringer innenfor hele tiltakskjeden i helsesektoren med den beste kompetanse og innsikt som redder liv.
I de aller fleste land er det en stor sammenheng mellom hvor mye du som pasient betaler selv og hvor god behandling du får. I Norge har vi heldigvis satset på fellesskapet gjennom folketrygden og like rettigheter til helsetjenester til det norske folk.
Kommersialisering og økte egenbetaling er dessverre minst to skritt på vei mot et samfunn der: Penger til slutt blir viktigere enn helse og menneskeliv.
Vidar Kleppe
Demokratene