Økt forskjellsbehandling i Norge. Helt klart grunnlovsbrudd!

Publisert 25.6.2017

Ytring. Av Hilde Ottesen
Illus.foto: Colourbox

«Vi må tåle lavere levestandard for å ta inn asylsøkere» sier kirkerådet. Hvorfor teller ikke det når nordmenn sliter, er hjemløse, eller spiser smuler for å overleve? Det snakkes så flott om at vi ikke skal ha rasisme her til lands, men rasisme er det, og det er staten og offentlige etater og personer som har forårsaket dette. Ved forskjellsbehandling!

Store lønnsforskjeller

Er man mørk i huden og har på seg spøkelseskladdklær, kan man rusle inn på NAV å kreve det som det måtte være, mens når en er hvit i huden, snakker språket og har behov for hjelp, blir en ofte skjøvet ut dørene på NAV med beskjed om at reglene omfatter ikke dette. Eller om en har kr. 5 900 pr mnd etter husleie og strøm så skal en greie å betale lege, psykolog, fysioterapeut osv og i tillegg ha råd til mat, hvilket de påstår er plussøkonomi. I hvilken verden det er plussøkonomi aner jeg ikke.

En asylsøker vil få økonomisk støtte til husleie, mat, strøm, bil og sertifikat, mens nordmenn får ingen av delene. Og likevel forventes det at landets befolkning skal være takknemlig og fornøyd til tross for skatten de betalte inn da de var friske. Selv Siv Jensen sa at levestandarden måtte bli lavere noen få dager før hun økte sin og andre stortingsrepresentanters lønninger med over kr. 20 000. Syke og uføre fikk en økning på ca kr. 1 000 hvorav det meste blir tatt tilbake fra staten i skatter og avgifter.

Norge, verdens sosialkontor

Hvordan kan de forvente at rasismen skal forsvinne med slik forskjellsbehandling? NAV betaler ut flere millioner til kriminelle utlendinger som ikke engang er i landet lenger, og sier de ikke har grunnlag for å stanse utbetalingene. IKKE GRUNNLAG? Våkne opp NAV, de fleste som er i utlandet er radikaliserte og endt opp med daesj. Pengene dere sender dem går til terror. Grunnlag godt nok? Slutt å betale barnepenger til unger som ikke har satt sin fot i landet. Norge skal ikke være verdens sosialkontor. Og landets egen befolkning har faktisk krav på bedre tilstander enn de har nå.

Det klages på økonomiske flyktninger, men tenker dere over at folk ikke har noe valg om de skal ha en mulighet til å overleve? Prisene på bolig er uhyrlig høye, strømprisene er grotesk og matprisene er til å grine av. Folk har ikke råd til å bo i Norge om en ikke er asylsøker eller politiker. Eldre må flykte fra eget land fordi de ikke får forsvarlig hjelp i Norge, likevel må de betale ca 80 % av pensjonen de har strevd og slitt for å opparbeide seg i ett langt arbeidsliv. Og får på toppen slengt i ansiktet av unge politikere og journalister at de har mer enn nok å leve for. De er visstnok den gruppen mennesker som lever i luksus i Norge ifølge dem. Hvor tar de dette fra?

Ber ikke om å bli syk

Da jeg var ung lærte vi respekt for våre eldre og våre medmennesker, og ble lært at forskjellsbehandling var galt. Tydeligvis har ikke politikere lært og forstått dette. Men det vil de når de blir behandlet som møkk på sine eldre dager. Men de eldre er ikke de eneste som blir behandlet som møkk i Norge. Syke og uføre har det likedan. En skulle nesten trodd folk ber om å få bli syk, rett og slett for å få den lusne uføretrygden de får, «gratis penger» som mange påstår. Tro meg, de fleste av oss har betalt skatt, vi har opparbeidet oss pengene på lik linje med alle andre.

Og nei, ingen av oss har bedt om å få bli syke. De fleste av oss ville heller ha vært ute i arbeid. Men når en får beskjed fra NAV-psykologen om at en har NULL restarbeidsevne, på grunn av behandlingen en har fått fra NAV – og andre offentlige etater, da har en ikke mye valg. Men de som faktisk blir behandlet dårligst er veteranene norske myndigheter har sendt ut i utenlandstjeneste. Dere vet, disse menneskene mange av dere klager på og kaller mordere osv. De som har gjort sitt ytterste i å bekjempe terroren før den kommer til landet. De blir virkelig behandlet som dritt.

Ukompetente med ansvar

Mange er hjemløse, får minste uføretrygd fra NAV og opplever til stadighet at erstatningen de skulle hatt blir dratt ut for at disse kravene skal bli foreldet. Hjelp for psykiske og fysiske lidelser kan mange av dem se langt etter. Ingen tenker over senskader (etterskader) disse menneskene kan få. Ta for eksempel PTSD. Den dukker ikke opp med en gang, det kan ta mange – mange år før den dukker opp. Det kan ta både 5-10 og 15 år, likevel har staten satt en grense på 5 år for disse skadene. Dere vet disse politikerne med all deres medisinske og psykiatriske utdannelse. Pr. i dag har vi en tidligere kelner som helseminister, en slakter som barne- og likestillingsminister for å ta to eksempler. Hva vet vel disse om de forskjellige lidelsene? De fleste fylkesleger er ikke engang kompetente til å ta disse avgjørelsene.

Nordmenn blir ikke behandlet godt i eget land. Likevel forventes det at vi skal akseptere at asylsøkere får det bedre enn oss. Ikke likedan, men bedre. Og så klager de på at mennesker er skeptiske mot disse asylsøkerne som kommer til landet og krever og krever? Jeg har ingenting imot å hjelpe mennesker som trenger hjelp, men da skal det være likt for nordmenn og disse asylsøkerne. Det skal IKKE være forskjellsbehandling. Og jeg gidder heller ikke høre på «tenk på hvor vanskelig disse menneskene har hatt det, hva de har opplevd», når de gjør akkurat det samme her. Det blir bare bortkastet tid.

Husk at det er valgår

Om de ikke vil integrere seg har de heller ingenting her å gjøre. Om de vil ha en diktatorstat, hvor kvinner må bruke spøkelseskladd kostymer, dra hjem, for de plaggene ble brukt av beduiner for å beskytte hår og hud i sandstormer. Og jeg tviler på at vi får noen sandstorm i Norge med det første, til det regner det for mye. Til dere politikere der ute. Forskjellsbehandling hjelper ikke, ei heller at dere øker på deres egen lønn mens befolkningen sulter. Dere vinner fint lite stemmer på det. Og husk på at det er valgår i år.

Redaksjonens merknad:
I Norges jubileumsår 2014, ble grunnlovens § 98 endret. I dag har denne paragrafen følgende ordlyd:

§ 98. Alle er like for lova. Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.

Redaksjonen i sfm.no har stor forståelse for de tema innsender her ytrer seg om. Vi undrer oss også stadig over hvorfor Norge har en slik paragraf i selveste grunnloven, og særlig når man til stadighet bevitner grov forskjellebehandling av innbyggere og borgere i Norge. Norske statsborgere av utenlandsk opprinnelse får bedre hjelp og støtte i Norge enn etnisk norske borgere. Det må ingen politiker prøve på å nekte for ikke skjer. Vi oppfordrer våre ansvarlige myndigheter og politikere til å slutte med å forskjellsbehandle mennesker i Norge. Ingen skal måtte finne seg i et slikt grovt brudd på vår grunnlov. Den står nemlig over alle andre lover og regler i landet. Til orientering for politikere og styrende byråkrater som fortsatt ikke forstår hvorfor vi en gang i tiden fikk en egen grunnlov. Red.