Olje og gass, Norges gull

Publisert 6.9.2021
Foto: Colourbox
Av Vidar Kleppe, Stortingskandidat for Demokratene

Norge er og blir en stor eksportør av fossil energi. Dette er grunnlaget for hele dagens norske velferdssamfunn, som foreløpig har resultert i 12 tusen milliarder kroner inn i Oljefondet, noe som skal komme den norske befolkning til gode. Hele verdensøkonomien er basert på en overflod av store mengder billig fossil energi, dette vil også vedvare i overskuelig fremtid, ettersom ingen av de alternativene klima-industrien peker på har evne til å erstatte fossil energi.

Demokratene og de fleste anerkjenner ikke at det er noen klimakrise, og dermed er ingen grunn til å avvikle oljenæringen. Vi skal alle være stolte av av Norges oljearbeidere og deres ekspertise. Olje er en viktig eksportvare til resten av verden, og vi har ingen tro på teoretiske fremtidsnæringer basert på grønne drømmer og subsidier, slik de såkalte miljøpartiene drømmer om.

Norge må styres etter realpolitikk, fakta og fornuft, ikke panikk og klimahastverk. Etter over femti år med oljeutvinning i havet utenfor Norges kyst, har antall ulykker vært bemerkelsesverdig få, og utslippene ytterst begrenset. Dette viser at norsk oljenæring viser stort ansvar for sikkerhet, miljø og samfunn.

Det er vanskelig å se hvorfor vi skal forby leteboring i Nord-Norge. Demokratene og de aller fleste tror og ønsker at oljeeventyret skal fortsette i minst 50 år til. Norge må styrke både oljenæringen og spesielt i Nord-Norge, ved å tillate olje og gassutvinning enda lenger nord. Vi ønsker å utnytte alle våre energiressurser så lenge som mulig. Demokratene vil arbeide for at videre satsing på oljevirksomhet i Nord-Norge skjer med den ytterste varsomhet, og at det stilles strenge miljøkrav til næringen når den ekspanderer ytterligere nordover. Her kan du se på hva Oljefondet er for tiden: Oljefondet.