Har oljefondet gjort Norge fattig?

Bergen. Publisert 23.8.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Det ble opplyst den 18. august i år at oljefondet nå beløper seg til ca. 7177 milliarder kroner! Av dette beløpet går angivelig 3,1 % til investering i eiendom, – 59,6 % i aksjer, og 37,4 % i renter – sistnevnte må vel forstås at det «står på bok».  

Det er et ufattelig beløp – i tillegg til de nærmest utallige andre milliarder som statsbudsjettet består av – etter bl.a. inntekter fra oss «på gulvet» i form av skatter og mer eller mindre meningsløse avgifter.

Hvem styrer pengene våre?

Hvorfor kan vi ikke etter hvert få en oversikt over hvor stor prosent både av Statsbudsjettet og Oljefondet som går til den vanvittige innvandringen?? Som borgere i en såkalt demokratisk stat og skatteytere, har vi et helt klart krav på å få vite det beløpet også. Det er når det nektes, at jeg vil spørre oppriktig om det virkelig er folkevalgte som styrer pengene våre??

Jeg vil igjen få trekke frem at der angivelig ikke er midler til å tilbakebetale gifte og samboende pensjonister de 17,5 % som staten har ranet oss for, og som vi har opparbeidet gjennom et langt arbeidsliv?

Står OECD over Stortinget?

Er det meningsløse anbefalinger fra OECD som står over norsk lov? For i følge dagens skatteregler, er det ikke tillatt av staten å frata noen nevnte pensjonsdel! Staten bryter altså gladelig loven for å følge et råd fra utlandet – fra OECD! Slikt får vi nok mer av fremover når også andre finansaffærer skal styres fra Brussel! Det sørger Høyre for!

Men pensjonistsaken er ikke død! Det vet også både Regjeringen og Stortinget i dag!