Om retten til å avgi stemme

Publisert 21.4.2023

At man bør være norsk statsborger for å stemme i Norge bør være obligatorisk. Men samtidig så bør man også hegne om norske verdier og fullstendig norsk levesett. Jeg mener at om man da har brutt norsk straffelov etter at man har fått tildelt statsborgerskapet , da skal dette inndras, da har man «fusket med intensjonene sine». Dette bør gjelde ved alle valg i landet. Selv om man blir innsatt i ett styre i et borettslag eller i et politisk parti.

Slik politikken nå ser ut er det like meget om man stemmer eller sitter hjemme i godstolen, det blir slik det var i går uansett. Politikk er ikke for verken folket eller pensjonister, ei heller for arbeidsstokken i norske bedrifter uansett hvilke. Det dette dreier seg om er å flå alle likt. Man iverksetter «tiltak» som virker mot sin hensikt, og som ikke gir reell kjøpekraft sil at staten får midlene de ber om.

Alt stiger i et prisnivå som overgår takhøyden i hver en eneste politiske sal! Vett og forstand har forlatt dem og jo høyere ut i Europa man kommer, jo verre blir påfunnene. Hvordan skal folket stå opp mot galskapen? Jo slutt å stem, sitt hjemme alle som en slik at ingen blir stemt på! Da får listetoppene et problem, ingen stemmer på dem. Det måtte vel være tidenes bakoversveis! Det går det ikke an å føne vekk…

Ellinor Nerbø