Oppdatering vedr. grunnpensjon-saken!

Publisert 6.11.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Arkivfoto: Colourbox

Det er som kjent blitt sendt et brev fra sfm.no den 12.10.2017 til sentralstyrene i Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, MDG, SV, SP, Rødt og KrF vedr. saken om lovstridig samordning av grunnpensjoner for gifte og samboende trygde- og pensjonsmottakere, slike som behandles i strid med grunnloven, også sett opp mot en annen gruppe i vårt samfunn som ikke berøres av samme urett. (Se også grunnlovens §98).

Så langt har ikke ett eneste av partiene funnet det bryet verdt å svare på vårt brev. Sfm.no har purret på svar hhv den 20.10.2017 samt den 30.10.2017. Sentralstyrene i de nevnte partier kan åpenbart ikke ha særlig mye respekt for eldre mennesker, slike som hare gjort sin plikt og kun krever sin fulle rett. Vi i Samfunnsmagasinet er rystet over den tverrpolitiske arrogansen og uansvarligheten som de nevnte partier viser i denne saken.

Sentralstyrene bekrefter ganske mye av det vi har påpekt tidligere om bl.a. uredelighet, feighet og mangel på moral og respekt for andre mennesker. Norsk rikspresse som tydeligvis også støtter statens bedrageri overfor gifte og samboende trygde- og pensjonsmottakere, bør igjen lese 1. avsnitt av pressens egen ”vær varsom-plakat”. Det gjenstår i egen privat sak å se hva NAV akter å gjøre med kravet som for lengst er innsendt. Det er imidlertid ikke NAVs skyld om det private kravet igjen havner i retten. Det ansvaret hviler på skuldrene til Arbeids- og sosialdepartementet.