Orakler eller bløffmakere?

Publisert 8.6.2017

Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Colourbox 

NRK. TV2 og de større avisene har tydeligvis mange «eksperter» i sin stall. Vi har de senere årene fått nye titler som kommentator og viter. Hvilken bakgrunn har disse personene som gjør dem til orakler – allvitere/forklarere overfor folket – seerne og leserne? Hvor mye kan man stole på dem – får man vite den fulle sannheten fra dem? Kan vi ikke selv resonere oss frem til en lang rekke svar uten å fremstille oss under titler som skal indikere at vi vet mer enn andre? For hvem vet egentlig om disse «oraklene» i virkeligheten vet mer enn oss andre?

Hvordan får visse mennesker en ekstra høy stjerne i kommentar-sammenheng? Et typisk og svært mye brukt er Aftenposten-redaktøren Stanghelle som trekkes frem som kommentator i nær sagt alle sammenhenger. Stanghelle er for øvrig en hyggelig og sympatisk mann, men hva gjør nettopp ham til eksperten innen så mange forskjellige områder? Og er han egentlig ekspert innen alle disse temaene som han skal kommentere? Neppe.

NRK og TV2 stiller ofte med egne såkalte «skieksperter», «fotballeksperter» og et dusin andre eksperter innen idrett og andre områder. Er alle disse som man gjerne bare ser/hører noen få ganger i løpet av året – lønnet av de nevnte institusjonene?  I så fall må der være adskillige høytlønnete «lik i lasten»! I tidligere år hentet NRK inn en viss professor Jervell når noe religiøst skulle kommenteres. Han var, som mange vil huske, en ganske kontroversiell person, og uttalte seg ikke alltid objektivt i aktuelle saker. Det gjør heller ikke alltid andre «kommentatorer» som trekkes frem.

NRK og TV2 har en merkelig tendens til å trekke frem Lars Gule i forbindelse med terrorhandlinger. Ironisk nok kan man jo si at han representerer en slags ekspertise, i og med at han selv i sin tid ble tatt i Israel med sprengstoff i bagasjen. I dag har han fått en forsker-tittel som tydeligvis automatisk gjør ham til ekspert ut fra litt andre vinklinger. Der finnes da virkelig andre som kan trekkes inn som sannsynligvis representerer en større og bedre ekspertise enn Lars Gule!

NRK har ellers sine egne «kommentatorer» som stadig trekkes frem f.eks. i Dagsrevyen i forbindelse med norske politiske hendelser og politiske partiers gjøren og laden. Disse skal – selvsagt ut fra sine egne meninger – vurdere hva som er gjort eller sagt fra norske politikere.  Så vidt vites har alle disse kommentatorene en ordinær journalistisk bakgrunn som neppe gjør dem til eksperter. Vi kan jo bare se hvilke rapporter man har fått fra NRK’s og TV2’s «utsendinger» i Midtøsten! Der har vi vel egentlig fått toppen (eller bunnen!) av subjektive forklaringer og meninger. 

Spørsmålet er jo kort og godt: Kan man stole på disse «ekspertenes» vurderinger, eller er det selvbestaltete personer som på en eller annen merkverdig måte har stukket seg frem og plutselig blitt ekspert innen ett eller flere områder? Jeg tror ikke verken på orakler eller bløffmakere, men velger å tro at sistnevnte betegnelse oftest er den sanne virkeligheten – muligens ikke alltid skapt av dem selv, men av dem som engasjerer dem! Mange flere eksempler kunne nevnes enn som her er nevnt, og mye kunne utdypes enda mer.  Men jeg velger å tro at folk flest er i stand til å tenke og resonere selv – uten »ekspertenes» hjelp!