Ord har makt

Publisert 11.9.2020
Foto: Colourbox

Selv i vår opplyste tid finnes det folk som mener at enkelte ikke skal ha den jobben de er kvalifisert for – selv om de skikker seg bra. Ta en jobb som prest for eksempel. Noen religiøse mennesker har den oppfatning at kvinner ikke skal være prest, hyrde eller forstander. De støtter seg på Paulus, som en gang skal ha sagt de bevingede ord: «Kvinnen skal tie i forsamlingen!» Hvilket han selvsagt skulle holdt seg for god til! Men i det patriarkalske samfunnet på Paulus’ tid, var det menn som hadde talerett i møter og forsamlinger, og var ledere. Kvinnene skulle bare tie stille, og ta seg av barn, mat og hjem.

Men, kjære lesere, – verden – i hvert fall det meste av den vestlige verden – har forandret seg radikalt siden den gang. Hadde Paulus levd i dag, ville han aldri våget å åpne nebbet og lire av seg noe så uakseptabelt! Kvinner har like mye å tenke med som menn, er ofte mer intelligente og oppriktige enn menn. Og de kvinner som i vår tid arbeider som prester eller biskoper, gjør en minst like god og omsorgsfull jobb som hyrder i sine menigheter som deres mannlige kolleger. At Paulus’ utsagn fremdeles forekommer i noen bygder og avkroker, er nok levninger fra en tid da bl.a. indremisjonens mannlige svovelpredikanter trollbandt bygdefolk rundt om i Norges bedehus. Indremisjonen m.fl. organisasjoner gjorde et flott arbeid i kristendommens tjeneste, – med unntak av dette nedstøvede kvinnesyn som noen grupper i folket fremdeles forfekter, samt skremmende fantasi-bilder av et brennende helvete for dem som ikke vendte om.

Terje Haugom, pensjonert organist i DNK.