Øvelse i Øresundstunnelen ga viktige erfaringer

Publisert 25.10.2016
Kilde: Cision Newswire
Foto: Peter Brinch/Øresundsbroen
Artikkelen er oversatt til norsk av JH Media

Dramatiske scener med brennende tog og trekkspill sammenstøt i veitunnelen… men det var heldigvis bare en øvelse, som ble gjennomført på Øresundsbroen for en drøy uke siden.

Et tog, som befinner sig inne i Øresundstunnelen, nødbremser etter å ha påkjørt en antenne, som et foran-kjørende tog har mistet. Samtidig oppdager togets personale at togets undervogn brenner. Toget stopper. Passasjerene ringer selv 112, og begynner å flykte gjennom nøddørene ut i veitunnelen, hvor noen av dem blir påkjørt av passerende biler.

I veitunnelen inntreffer et trekkspillsammenstøt, med flere skadede og personer fastklemte i biler. Det var scenarioet for den store beredskapsøvelsen, som blev gjennomført på Øresundsforbindelsen for en kort tid tilbake. Formålet med øvelsen var først og fremst å øve samarbeide mellom danske og svenske redningstjenester, myndigheter og organisasjoner, og trene det dansk-svenske beredskap i forhold til beredskapsplanen. Det ble øvet samarbeid på ledelsesnivå, samt forskjellige prosedyrer ved alarm, mobilisering og radiokommunikasjon. Scenarioet var en såkalt nivå 3-ulykke. Øvelsen omfattede cirka 100 statister, personale fra redningstjenester og myndigheter fra begge sider av sundet, samt fra Øresundsbro Konsortiet. Alt i alt deltok 250 personer i øvelsen.

Den endelige evalueringen av øvelsen vil først være klar i desember, men øvelsesleder Jens Jespersen fra Københavns Politi hadde følgende kommentar umiddelbart etter øvelsen:

– Øvelsen har gått helt etter planen, og vi er meget tilfreds. Det som vi skal se nærmere på i evalueringen, er alarmeringsprosessen. Det har stor verdi å øve ute på forbindelsen, da det er interessenter fra to land, som skal samarbeide, med hver deres forskjellige innsatskulturer, språkbarrierer, forskjellige love og systemer. På grunn av øvelsen var broen helt lukket for veitrafikk mellom kl. 20.00 og 23.00.

Fakta
Hver dag passerer opp mot 20.000 kjøretøyer Øresundsbroen. Nesten 200 tog kjører over i døgnet. Kravene til sikkerheten er høy, og Øresundsbroen, myndigheter og togoperatører arbeider kontinuerlig med å forbedre og utvikle beredskaps- og krisearbeidet. Som en del av arbeidet gjennomføres beredskapsøvelser hvert fjerde år på forbindelsen. Siste øvelse blev gjennomført på samme måte i 2012. Der er 15 nødtrapper på hver side av forbindelsen, som leder fra togdekket opp på veibanen. I tunnelen finnes det også nøddører, som leder ut fra jernbanen, hvis det blir nødvendig å evakuere. Det var disse nøddørene, som blev brukt under øvelsen.