Over 100 000 familier i Norge i matkø!

Publisert 20.1.2024
Foto: Privat

Nå må statsminister Støre våkne. Det er vanskelig og forstå og det står heller ikke til troende at regjeringen Støre nå i januar 2024, ikke setter inn nye målrettede tiltak ovenfor sultne nordmenn som fryser, sliter og lider i dagens kalde dyrtid.

Fakta er at nå står langt over 100-tusen norske familier i matkø – og at over 400-tusen nordmenn sliter hardt økonomisk. Jeg frykter dessverre at her er det store mørketall og at situasjonen er mye er mye verre – når matsentralen og andre frivillige organisasjoner kan fortelle den triste sannhet at køene med sultne nordmenn: Dag for dag blir større og lengre i Norge.

Jeg mener bestemt at den fattigdomskrisen som vi nå ser i Norge viser mangel på politisk handlekraft og nestekjærlighet – når rekord mange familier sliter med å ha penger til sitt daglige brød – og behovet for mathjelp øker i uminsket styrke.

Nå må det derfor snarest settes inn nye strakstiltak – både nasjonal og lokalt – ved at ytelsene automatisk i takt med prisstigningen og økte levekostnader økes – og at frivilligheten i Norge som jeg sagt flere ganger – nå må gis en «hjelpemilliard» for å gjøre hverdagen leveverdig for alle nordmenn som helt unødvendig i statsminister Støres nå lider og sliter i rike Norge.

Vidar Kleppe
Bystyrerepresentant for Kleppelista i Kristiansand