Vil du være med å støtte en meget viktig sak?

Halden. 17.12.2016

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Illus.foto: Colourbox

VÆR MED Å GI ET BIDRAG TIL EN MEGET VIKTIG SAK!

Hvorfor hater norske redaktører pensjonister? Hva er det Samfunnsmagasinet har hevdet hele tiden? Jo, at norske riksmedier er for feig til å nevne saken om lovstridig samordning av grunnpensjoner med et eneste ord. Saken ligger nå til behandling i Oslo Tingrett. Ikke engang forbundet som hevder seg jobbe for pensjonister (Norsk Pensjonistforbund), åpner munnen sin. Gjør de det så ryker vel pengestøtten fra staten. Ynkelig og patetisk!!

Dette er en sak som omfatter alle pensjonsmottakere som bor sammen eller er gifte. Så langt har denne saken kostet oss inn på kr. 10 000,-. Kr. 500,- er kommet inn i støtte fra en solidarisk person i Bergen. Noen fler som vil hjelpe i denne viktige saken som angår så mange mennesker? Samfunnsmagasinet håper at nordmenn heller ikke er uvillige til å hjelpe sine egne, ikke minst de som var med på å bygge opp den norske velferden.

Her er kontonummer til bruk for dere som vil støtte saken:

BANKFORBINDELSE: SPAREBANKENDIN
IBAN NO0527112161975
GIRONR: 2711.21.61975.
Alle bidrag mottas med takk.